Navigointivalikko
Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Tuulivoimahankkeita Siikajoella ja Pyhäjoella (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus)

Siikajoen Karhukankaan ja Kangastuulen tuulivoimahankkeiden yhteinen yleisötilaisuus torstaina 28.1.2016

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on asettanut nähtäville Siikajoen Karhukankaan ja Kangastuulen tuulivoimahankkeiden YVA-selostukset.

Suomen Hyötytuuli Oy suunnittelee enintään 16 tuulivoimalan rakentamista Siikajoen länsiosassa sijaitsevalle Karhukankaan alueelle. Voimalat olisivat teholtaan 3-5 MW ja voimalan kokonaiskorkeus enintään 230 m.

Tuulivoimayhtiö Element Power/Kangastuuli Oy suunnittelee 34-45 tuulivoimalan suuruisen tuulivoimapuiston rakentamista Siikajoen kunnan länsiosaan, Revonlahden kylän länsipuolelle 8-tien molemmin puolin. Voimalat olisivat teholtaan 3-5 MW ja voimalan kokonaiskorkeus enintään 220 metriä.

Ympäristövaikutusten arviointia koskeva yhteinen yleisötilaisuus järjestetään torstaina 28.1.2016 klo 17-19 Siikajoella Revonlahden koululla (Koulukuja 11, 92350 Revonlahti). Tilaisuudessa kerrotaan myös maankäyttö- ja rakennuslain mukaisista kaavojen valmisteluaineistoista (ns. kaavaluonnos).

Tilaisuus alkaa kahvitarjoilulla klo 16.30. Kaikki asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita kuuntelemaan ja keskustelemaan.

Pyhäjoen Polusjärven tuulipuiston ympäristövaikutusten arviointiselostus nähtävillä

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on asettanut nähtäville ABO Wind Oy:n ja Greenpower Finland Oy:n Pyhäjoen Polusjärven tuulipuiston YVA-selostuksen. Ympäristövaikutusten arviointia koskeva yleisötilaisuus järjestetään torstaina 11.2.2016 kello 18-20 Keskikylän kylätalolla (Rajalankuja 15, Pyhäjoki). Tilaisuus alkaa kahvitarjoilulla klo 17.30. Kaikki asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita kuulemaan ja keskustelemaan.

ABO Wind Oy:n ja Greenpower Finland Oy:n tuulivoimahanke sijoittuu Pyhäjoen kunnan itäosiin Liminkakylän koillispuolelle Polusperän kylän tuntumaan. Tuulivoimaloita olisi 9-12 ja ne olisivat teholtaan 3-5 MW. Sähkönsiirto toteutetaan maakaapelina.

Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukainen ympäristövaikutusten arviointiselostus on nähtävillä 25.1. - 22.3.2016 Pyhäjoen kunnanvirastossa ja kirjastossa, Raahen kaupungin teknisessä palvelukeskuksessa ja kirjastossa sekä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa (Veteraanikatu 1, Oulu), myös sähköisenä osoitteessa www.ymparisto.fi/polusjarventuulivoimayva.

Jokaisella on oikeus esittää mielipiteensä ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta

Kannanotot toimitetaan kirjallisena viimeistään 22.3.2016 mennessä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle, osoite PL 86, 90101 OULU tai mieluiten sähköpostilla osoitteella [email protected]. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus antaa lausuntonsa arviointiselostuksesta 22.5.2016 mennessä. Lausunto, johon sisältyy yhteenveto arviointiselostukseen esitetyistä kannanotoista, pidetään nähtävillä Pyhäjoen kunnanvirastossa ja kirjastossa, Raahen kaupungin teknisessä palvelukeskuksessa ja kirjastossa sekä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa (Veteraanikatu 1, Oulu), myös sähköisenä em. osoitteessa.

Lisätietoja

Yhteysviranomaisena ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä toimii Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Heli Kinnunen, p. 0295 038 524, [email protected]

Hankkeesta ja ympäristövaikutusten arvioinnista vastaavat
ABO Wind Oy, Karl Schultheis p. 050 452 2215, [email protected]
Greenpower Finland Oy, Kimmo Krekilä p. 0500 161038, [email protected]

YVA-konsulttina toimii Pöyry Finland Oy, Hanna Kurtti p. 010 33 31545, [email protected]


Alueellista tietoa