Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

Tutkimus kertoo: Yhteydenpidon lisääminen tehostaa työllistymistä (Uusimaa)

TE-toimiston aktiivisella asiakastyöllä on merkitystä asiakkaiden työllistymiseen. Asiaa tutkittiin viime vuoden aikana Uudenmaan ELY-keskuksen ja Uudenmaan TE-toimiston yhteisillä kokeiluhankkeilla, jotka toteutettiin TE-toimiston toimesta.

Kokeilut olivat käynnissä vuonna 2016 kolmen Uudenmaan TE-toimiston eri palvelulinjalla, ja niissä kussakin otettiin huomioon kyseisen palvelulinjan erityispiirteet asiakasrakenteineen. Kokeiluilla pyrittiin kasvattamaan työ- ja elinkeinotoimistojen työvälitystehtävän tuloksellisuutta. Keinoina käytettiin mm. TE-toimiston asiantuntijoiden ja työnhakijoiden välisen vuorovaikutuksen ja yhteydenpidon tiivistämistä.

Kokeiluissa käytettiin palvelulinjasta riippuen joko asiakaskontaktien varhaistamista, työnhakua tukevaa intensiivijaksoa, henkilökohtaisia tapaamisia tai muun yhteydenpidon lisäämistä. Kokeilun tulokset olivat myönteisiä palvelulinjasta ja käytetyistä keinoista riippumatta: varhaisen yhteydenoton avulla asiakkaiden työllistyminen tehostui ja nopeutui, tiivistetty yhteydenpito taas selkeästi tuki mm. vaikeasti työllistyvien työnhaun edellytysten vahvistumista.

Julkisen työnvälityksen paineet ovat kasvussa. TE-toimistojen asiakasmäärät ovat lähes kaksinkertaistuneet kahden viime vuoden aikana Uudellamaalla. Työttömät työnhakijat tulevat yhä useammin sellaisilta toimialoilta, joilta on vaikea työllistyä nykyisille työmarkkinoille. Uudenmaan ELY-keskus ja TE-toimisto etsivät näiden kokeilujen avulla uudenlaisia vaihtoehtoja ja näkemyksiä siitä, millä tavoin julkista työnvälitystehtävää voitaisiin jatkossa toteuttaa tehokkaasti.

Työkokeiluista on tehty raportti, jonka ovat kirjoittaneet Uudenmaan ELY-keskuksen tutkija Santtu Sundvall ja Uudenmaan TE-toimiston tutkimusasiantuntija Kennet Härmälä.

 

Raportti on luettavissa kokonaisuudessaan täältä.

 

Lisätietoja:

  • Tutkija Santtu Sundvall, santtu.sundvall(at)ely-keskus.fi, 0295 021 014
  • Tutkimusasiantuntija Kennet Härmälä, kennet.harmala(at)te-toimisto.fi, 0295 040 206

Alueellista tietoa