Uutiset 2022

Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Turvetuotantokoneiden romutustukihakemuksia on saapunut jo runsaasti

Turvetuotantokoneiden romutustuki on osa Työ- ja elinkeinoministeriön kansallista tukimallia turvetuotannon nopeasta alasajosta kärsiville yrityksille.

Tukea varten on varattu valtion talousarvioihin yhteensä 29 110 000 euroa. 17.3.2022 romutustukihakemuksia oli saapunut käsittelyyn 301 kpl ja tukea on haettu yhteensä noin 22,2 milj. euroa. Hakijoita kehotetaankin seuraamaan ELY-keskuksen verkkosivuja, onko romutustukeen varattua määrärahaa vielä jäljellä. Ennen käytännön toimiin ryhtymistä kannattaa turvekoneita omistavan hakijan tutustua romutuspalkkion ehtoihin ELY-keskuksen verkkosivuilla.

Lue lisää:

Turvetuotantokoneiden romutustuki herättänyt runsaasti kiinnostusta (sttinfo.fi)

Turvetuotantokoneiden romutustuki (ely-keskus.fi)