Navigointivalikko
Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Tulvavesien pidätysmahdollisuuksien kartoitus alkaa Vantaan-Herajoen valuma-alueella Riihimäellä ja Hausjärvellä (Hämeen ELY-keskus)

Hämeen ELY-keskus kartoittaa tänä kesänä Riihimäellä ja Hausjärvellä mahdollisia tulvavesien pidätysmahdollisuuksia, kosteikkoja ja laskeutusaltaita ja tekee kartoituksen pohjalta selvityksen. Maastokäynnit tehdään kesäkuun aikana mahdollisissa kohteissa.

Hämeen ELY-keskuksen rahoittama selvitys on osa Vantaanjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaa. Selvityksellä etsitään mahdollisia kohteita, joissa vettä voitaisiin pidättää valuma-alueella. Mahdollisia pidättäviä rakenteita ovat kosteikot, ojakatkot, tulvatasanteet ja tulva-altaat. Selvitys tehdään tiiviissä yhteistyössä alueen maanomistajien, Riihimäen kaupungin ja Hausjärven kunnan kanssa.

Selvityksen lopuksi kertynyt paikkatieto kootaan yhteen loppuraportiksi. Selvityksen perusteella voidaan valita yhteistyössä maanomistajien kanssa tarkemmat kohteet, joiden toteuttamista edistetään. Mahdolliset vedenpidätysrakenteet tullaan tekemään huomioiden vesienhoidon ja tulvasuojelun tarpeet.

Riihimäen kosteikkopuisto. Kuva: Elina Sorvali

Lisätietoja

Elina Sorvali, suunnittelija, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 123

Reijo Seppälä, vesitalousasiantuntija, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 229

Veera Valkama, kaupunginpuutarhuri, Riihimäen kaupunki, puh. 019 758 4929

Tiedotus

Riitta Turunen, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 173

 


Alueellista tietoa