Navigointivalikko
Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2013

Sivulla on ELY-keskusten uusimmat tiedotteet, alkaen huhtikuusta 2013. Vanhemmat tiedotteet löytyvät vasemmalta kohdasta Tiedotearkisto.

Tiedotteet 2013

Tulvavesiä päästetään Kyrönjoen pengerrysalueille (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus)

Julkaistu 17.4.2013 kl. 17.15

Vedenpinta Kyrönjoella Nikkolan mittauspisteellä ylitti tänään keskiviikkona 17.4.2013 kl.17 tulvarajan, joka on vesioikeuden luvassa määrätty tasolle N43 +40,00 m. Luvan mukaan vedenpinnan ylittäessä Nikkolan sillalla korkeuden N43 +40,00 m, on pengerrysalueiden pumppaamot pysäytettävä ja vettä päästettävä Tieksin ja Rintalan pengerrysalueille avaamalla tulvaluukkuja.

Tieksin ja Rintalan pengerrysalueiden pumppaamot pysäytettiin ja Röyskölän ja Ionojan tulvaluukkuja on avattu. Näin tulvavedet ovat alkaneet virrata Rintalan ja Tieksin pengerrysalueille, joka on pääasiassa peltoaluetta. Huomenna vettä tullaan päästämään myös Halkosaaren pengerrysalueelle. Tulvaluukuista päästetään vettä pengerrysalueille sen verran kuin on välttämätöntä. Vettä päästetään niin kauan kunnes tulvaraja alitetaan. Tieksin ja Rintalan alueen teitä joudutaan sulkemaan veden leviämisen vuoksi.

Päästämällä vesiä pengerrysalueille estetään Ilmajoella asutukselle aiheutuvat merkittävät tulvahaitat. Kyrönjoen tulvahuippua pyritään pienentämään myös tekojärvien avulla. Vesiä otetaan nyt myös Kalajärven ja Kyrkösjärven tekojärviin. Lapuanjoella vettä varastoidaan Hirvijärven tekojärveen. Lapuanjoella Poutun tulvaraja ylittyy todennäköisesti huomenna tai ylihuomenna.

Edellisen kerran vettä päästettiin pengerretyille alueille Kyrönjoella lokakuussa 2012. Veden alle jäi tällöin Rintalan, Tieksin ja Halkosaaren pengerrysalueilla noin 2000 ha peltoa. Vuonna 1984 Kyrönjoen tulvajärvi ulottui laajimmillaan Ilmajoen keskusta-asutuksen tuntumasta Ylistaron koskiin saakka. Veden peitossa oli yli 7000 ha alue. Tieksin ja Rintalan pengerrysalueet eivät olleet vielä vuonna 1984 käytössä.

 Lisätietoja:

  • Rakennusmestari Juhani Huhtamäki, puh. 0295 027 806, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
  • Insinööri Tommi Mäki, puh. 0295 027 882, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
  • Vanhempi insinööri Tuuli Saari, puh. 0295 027 925, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
  • Tulvajohtaja, vesistöyksikön päällikkö Liisa Maria Rautio, puh. 0295 027 919, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

Alueellista tietoa