Navigointivalikko
Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2013

Sivulla on ELY-keskusten uusimmat tiedotteet, alkaen huhtikuusta 2013. Vanhemmat tiedotteet löytyvät vasemmalta kohdasta Tiedotearkisto.

Tiedotteet 2013

Tulvatilanne Pohjois-Pohjanmaalla vakautunut (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus)

Tulvatilanne Pohjois-Pohjanmaalla on vakautunut. Kiiminkijoella on edelleen useita  isoja jääpatoa. Padot ovat Honkasensuvannossa Alakylän alapuolella, Hakosuvannossa ja Niemelänsuvannossa Kiimingin taajaman alapuolella. Lisäksi jääpatoja on Pasonsuvannnossa Kiimingin yläpuolella sekä Ylikiimingin taajaman alapuolella. Padot eivät kuitenkaan nosta vettä niin paljon, että niistä aiheutuisi tällä hetkellä merkittäviä vahinkoja mm. rakennuksille. Jääpatojen alapuolisten suvantojen kiintojään pehmittämismahdollisuuksia kaivinkoneilla selvitellään ja työ aloitetaan tarvittaessa. 

Oulujoen eteläpuolisissa joissa tilanne on rauhoittumassa. Olhavanjoella ja Iijoen alaosalla tapahtui eilen jääpatojen muodostumista. Iijoella tulvan ennustetaan jäävän keskimääräiseksi.

Viikonlopun aikana yöpakkaset hidastavat vedennousua ja toisaalta pitkittävät jäiden sulamista. Idästä tuleva lämmin rintama ja vesisateet voivat kiihdyttää lumen sulamista sunnuntaista alkaen erityisesti niillä jokivarsilla, joissa lunta ja jäätä on vielä jäljellä.

Vesi- ja tulvatilanteita voi seurata vesistömalleilla. Tietoa mm. mallilla seurattavien vesistöjen tilanteesta löytyy verkkopalvelusta osoitteesta www.ymparisto.fi/vesistoennusteet.

Lisätiedot:
Vesistöyksikön päällikkö Timo Yrjänä, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 0400-386 593 (kokonaistilanne 23.4.-25.4., huomisaamusta, 26.4. alkaen lisätietoja kokonaistilanteesta antaa jälleen vesivararyhmän päällikkö Olli Utriainen, puh. 040 504 7071).
Rakennuttamispäällikkö Timo Karjalainen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 040 766 0574 (jääsahaukset ja tulva-aikaiset operatiiviset toimet)


Alueellista tietoa