Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

Tulvasta kaksihuippuinen (Lappi)

Lumen sulaminen Lapissakin on edennyt reippaasti. Tänään laaditun ennusteen mukaan Simojoen vedenkorkeus on kääntynyt laskuun ja muissa vesistöissä ensimmäinen tulvahuippu on juuri meneillään tai saavutetaan lähipäivinä.

Tällä hetkellä Tornionjoen vedenkorkeus on saavuttanut ensimmäisen huipun ja vedenkorkeuden arvioidaan hieman laskevan muutaman päivän ajan ja jonka jälkeen vedenkorkeuden oletetaan nousevan nykyiselle tasolle kesäkuun puolenvälin vaiheilla.

Kemijoen nykyisen tulvatilanteen arvioidaan pysyvän nykyisellä tasolla Juhannusviikolle saakka.

Ounasjoessa Kittilän alueella vedenkorkeuden arvioidaan kääntyvän nykyisestä tasosta hienoiseen laskuun ja nousevan uudelleen kesäkuun toisen viikon aikana nykyiselle tasolle.

Ivalojoella vedenkorkeuksien arvioidaan kääntyvät selvään laskun ja nousevan uudelleen lämpenemisen myötä kesäkuun puolessavälissä.   

Tenojoella muista Lapin jokivesistöistä poiketen tulvasta tulee yksihuippuinen ja suuruudeltaan hieman keskimääräistä suurempi. Tulvahuipun arvioidaan olevan kesäkuun toisella. Tenojoki vapautui jäistään 23.5.

Lähipäivien aikana vuorokauden keskilämpötilan ennustetaan laskevan koko Lapin alueella noin pariin asteeseen ja se hidastaa käynnistynyttä sulamista voimakkaasti. Ennusteen mukaan toinen tulvahuippu koetaan kesäkuun ensimmäisten viikkojen aikana ja sen arvioidaan olevan suuruudeltaan tämän hetkisten vedenkorkeuksien tasoa.

Jokivesistöjen jäät ovat lähteneet rauhallisesti liikkeelle ja käytännössä kaikki jokivesistöt jäistä vapaat.

Seuraava tiedote tulvatilanteesta 2.6.2017. Lapin ELY-keskuksen tiedotteet löytyvät osoitteesta http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-lappi.  

Tulvatilanteen kehittymistä vesistöennustemallien avulla voi seurata Tulvakeskuksen sivuilla osoitteessa http://www.tulvakeskus.fi. Tulvakeskuksen laatima ajankohtainen vesitilanne koko maan osalta löytyy verkosta osoitteesta http://www.ymparisto.fi/vesitilanne.

 

Lisätietoja:

Johtava vesitalousasiantuntija Jukka Kuoksa, puh. 0295 037 397, johtava vesitalousasiantuntija                   Timo Alaraudanjoki, puh 0295 037 282, vesitalousasiantuntija Juha Kuivalainen, puh. 0295 037 391, vesitalousasiantuntija Juha-Petri Kämäräinen, puh. 358 295 037 406 ja johtava hydrologi                          Bertel Vehviläinen, puh. 040 561 5533


Alueellista tietoa