Navigointivalikko
Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2013

Sivulla on ELY-keskusten uusimmat tiedotteet, alkaen huhtikuusta 2013. Vanhemmat tiedotteet löytyvät vasemmalta kohdasta Tiedotearkisto.

Tiedotteet 2013

Tulvariskien hallinnan suunnittelutyö käynnistymässä (Varsinais-Suomen ELY-keskus)

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen esityksestä maa- ja metsätalousministeriö nimesi 20.12.2011 Lounais-Suomen vesistöalueiden merkittäviksi tulvariskialueiksi Porin, Huittisten ja Salon sekä merenrannikon merkittäväksi tulvariskialueeksi Turun, Raision, Naantalin ja Rauman rannikkoalueen. Näiden alueiden tulvariskien hallinnan suunnittelua koordinoimaan on asetettu tulvaryhmät.

Merkittäville tulvariskialueille laaditaan parhaillaan tulvavaara- ja tulvariskikarttoja, joista selviää, minne tulva voi levitä ja mille toiminnoille tulvista voi aiheutua vahinkoa. Alueille tehdään myös tulvariskien hallintasuunnitelmat, joissa esitetään toimenpiteet tulvariskien estämiseksi ja vähentämiseksi.

Tulvariskilain mukaan tulvaryhmien yhtenä tehtävänä on asettaa tulvariskien hallinnan tavoitteet. Tulvaryhmät ovat laatineet jokainen alueelleen alustavat tulvariskien hallinnan tavoitteet. Tavoitteisiin toivotaan sidosryhmiltä kommentteja. Lopulliset tavoitteet asetetaan v. 2015 hyväksyttävässä tulvariskien hallintasuunnitelmassa.

Hallintasuunnitelmissa tarkasteltavien toimenpiteiden vaikutuksia arvioidaan tulvaryhmän, ELY-keskusten ja Suomen ympäristökeskuksen asiantuntijoiden arvioihin pohjautuen. Lisäksi sidosryhmien näkemyksiä toimenpiteistä selvitetään erillisissä tilaisuuksissa. Toimenpiteet valitaan tavoitteiden pohjalta ja niiden arvioinnissa käsitellään toimenpiteiden vaikutuksia tulvahaittojen vähenemiseen, luontovaikutuksia ja sosioekonomisia vaikutuksia. Myös toimenpiteiden toteutettavuus ja kustannukset arvioidaan. Tulvariskien hallintasuunnitelman laatimisen yhteydessä tehdään viranomaisten suunnitelmien ja ympäristöarvioinnista annetun lain mukainen ympäristöarviointi. Yleisöllä on mahdollisuus esittää mielipiteensä suunnitelman ja ympäristöselostuksen lähtökohdista, tavoitteista ja valmistelusta ELY-keskukselle 2.8.2013 asti. Ehdotus tulvariskien hallintasuunnitelmaksi tulee kuultavaksi 1.10.2014-31.3.2015. 

Kuulemisaineistot:
Tulvariskien hallinnan suunnittelu (ymparisto.fi)

Lisätietoja:

Varsinais-Suomen ELY-keskus, Olli-Matti Verta, puh. 0295 022 961
olli-matti.verta(at)ely-keskus.fi


Alueellista tietoa