Navigointivalikko
Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2013

Sivulla on ELY-keskusten uusimmat tiedotteet, alkaen huhtikuusta 2013. Vanhemmat tiedotteet löytyvät vasemmalta kohdasta Tiedotearkisto.

Tiedotteet 2013

Tulvariskien hallinnan suunnittelutyö käynnissä (Lapin ELY-keskus)

Kemijoen, Tornionjoen ja Ivalojoen vesistöalueille laaditaan koko vesistöalueen kattavat tulvariskien hallintasuunnitelmat. Hallintasuunnitelmassa käydään läpi tulvariskien hallinnan tavoitteet ja toimenpiteet sekä suunnitelman täytäntöönpano. Tulvariskien hallinnan toimenpiteet kattavat tulvariskien vähentämisen, valmiustoimet ja tulvasuojelun, toiminnan tulvatilanteissa sekä jälkitoimenpiteet.

Tulvariskien hallintasuunnitelman laatimisen yhteydessä tehdään ympäristöarvioinnista annetun lain mukainen ympäristöarviointi. Yleisöllä on mahdollisuus esittää mielipiteensä tulvariskien hallintasuunnitelman ja ympäristöselostuksen lähtökohdista, tavoitteista ja valmistelusta ELY-keskukselle 2.8.2013 asti.

Taustatietoa

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen esityksestä Maa- ja metsätalousministeriö nimesi 20.12.2011 Lapin vesistöalueiden merkittäviksi tulvariskialueiksi Kemijoen vesistöalueelta Rovaniemen, Kittilän ja Kemijärven, Tornionjoen vesistöalueelta Tornion ja Ivalojoen vesistöalueelta Ivalon. Näiden alueiden tulvariskien hallinnan suunnittelua koordinoimaan on asetettu tulvaryhmät.

Merkittäville tulvariskialueille laaditaan parhaillaan tulvavaara- ja tulvariskikarttoja, joista selviää, minne tulva voi levitä ja mille toiminnoille tulvista voi aiheutua vahinkoa. Tulvavaara- ja riskikartat laaditaan melko yleiselle tulvalle (1/20a), melko harvinaiselle tulvalle (1/50a), harvinaiselle tulvalle (1/100a) ja erittäin harvinaisille tulville (1/250a ja 1/1000a)

Tulvariskilain mukaan tulvariskien hallinnan tavoitteiden asettaminen kuuluu tulvaryhmien tehtäviin. Kemijoen, Tornionjoen ja Ivalojoen tulvaryhmät ovat laatineet Kemijoen, Tornionjoen ja Ivalojoen vesistöalueille alustavat tulvariskien hallinnan tavoitteet. Lopulliset tavoitteet asetetaan v. 2015 hyväksyttävässä tulvariskien hallintasuunnitelmassa.

Keskeisimpinä tulvariskien hallinnan tavoitteina kaikilla vesistöalueilla ovat: tulvariskien vähentäminen, tulvista aiheutuvien vahingollisten seurausten ehkäisy ja lieventäminen ja tulviin varautumisen edistäminen. Lisäksi tulvaryhmät ovat asettaneet vesistöalue- ja tulvariskialuekohtaisia tavoitteita tulvariskien hallinnalle.

Tulvariskien hallinnan toimenpiteet valitaan tulvaryhmien asettamien tavoitteiden pohjalta. Toimenpiteiden vaikutuksia arvioidaan olemassa oleviin selvityksiin ja kirjallisuuteen perustuen sekä tulvaryhmän, ELY-keskusten ja Suomen ympäristökeskuksen asiantuntijoiden arvioihin pohjautuen. Arvioinnissa käsitellään toimenpiteiden vaikutuksia tulvahaittojen vähenemiseen, luontovaikutuksia ja sosioekonomisia vaikutuksia. Myös toimenpiteiden toteutettavuus ja kustannukset arvioidaan.

Ehdotus tulvariskien hallintasuunnitelmaksi tulee kuultavaksi 1.10.2014-31.3.2015.

Kuulemismateriaali:

Kuulutus (pdf, 79 kt)
Ivalojoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelman ja ympäristöselostuksen lähtökohdat, tavoitteet ja valmistelu (pdf, 2496 kt)
Kemijoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelman ja ympäristöselostuksen lähtökohdat, tavoitteet ja valmistelu (pdf, 1723 kt)
Tornionjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelman ja ympäristöselostuksen lähtökohdat, tavoitteet ja valmistelu (pdf, 2193 kt)

  • Tulvaryhmät > valitse listasta oman vesistöalueesi tulvaryhmä (ymparisto.fi)

Lisätiedot:
Niina Karjalainen, puh. 0295 037 354, niina.karjalainen(at)ely-keskus.fi
Anna Kurkela, puh. 0295 037 398, anna.kurkela(at)ely-keskus.fi
Timo Alaraudanjoki, puh. 0295 037 282, timo.alaraudanjoki(at)ely-keskus.

Tiedotetta päivitetty klo 11.58 kuulemismateriaalin osalta.


Alueellista tietoa