Uutiset 2022

Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Tuet varmistavat kotimaisen ruoan riittävyyden ja kehittävät maaseudun palveluita

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen rahoitusta maksettiin viime vuonna Suomessa noin kaksi miljardia euroa. Summasta EU-rahoitusta on noin 48 %. Ruokavirasto on julkaissut tiedot vuonna 2021 maksetuista EU-tuista verkkopalvelussaan.

Valtaosa rahoituksesta, 1,75 miljardia euroa, on viljelijätukia. Kahden miljardin euron summa sisältää lisäksi muun muassa maaseudun yritysten ja yhteisöjen investointeja, neuvontakorvausta, kyläkauppatukea, tuottajaorganisaatiotukea, koulutus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeita sekä rahoitusta maidon ja hedelmien jakeluun kouluissa ja päiväkodeissa.

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen rahoitus on merkittävä osa Suomen vuosittain saamasta EU-rahoituksesta: edellisvuonna sen osuus oli 53 prosenttia kaikesta EU-rahoituksesta

Päätökset rahoituksesta tehdään pääasiassa kunnissa ja ELY-keskuksissa

Maatalouden ja maaseudun tuet haetaan Ruokaviraston asiointipalvelujen kautta. Päätökset rahoituksesta tehdään pääasiassa kunnissa ja ELY-keskuksissa. Ruokavirasto maksaa tuet kuntien ja ELY-keskusten päätösten perusteella. Kyläkauppatuen ja markkinatuet, kuten koulumaito- ja hedelmätuet, myöntää Ruokavirasto.

Rahoitusta saivat viime vuonna muun muassa viljelijät, yhdistykset, yritykset, kunnat, järjestöt, kauppa ja teollisuus, neuvontaorganisaatiot sekä tutkimus- ja kehittämisorganisaatiot.

Lue lisää

Tuet varmistavat kotimaisen ruoan riittävyyden ja kehittävät maaseudun palveluita (15.3.2022, ruokavirasto.fi)