Navigointivalikko
Uutiset 2017

Uutiset 2017

Uutiset 2017

Timanttia hiotaan täsmäkoulutuksella - case Viola-koti (Pirkanmaa)

Viola-kotiyhdistyksen visiona on olla haluttu suunnannäyttäjä ikäihmisten palveluissa. Miten visioon päästään? Toiminnanjohtaja Niina Lahti totesi, että tekemällä totutuilla tavoilla perustyöt kyllä hoituvat, mutta ei pystytä kehittymään toimintaympäristön muutosten vaatimassa tahdissa vision tarkoittamaksi timantiksi.

– Meillä oli tarve sujuvoittaa palveluprosessejamme ja ICT-arkkitehtuurin uudistamisen avulla luoda asiakaslähtöisiä, uusia ja laadukkaita palveluita. Se tarkoitti, että edessä oli historiamme massiivisin koulutusprojekti, joka koskettaa aivan jokaista tässä organisaatiossa – ja joka tähtää ennakoinnin avulla liiketoiminnan turvaamiseen tulevaisuudessakin.


Viola-kotiyhdistyksen toiminnanjohtaja Niina Lahti (vas.) ja henkilöstöpäällikkö Elina Konsala sanovat, että järeä, työaikana toteutettava koko henkilöstön koulutushanke vaatii paljon työvuorosuunnittelulta, koska yhteen sovitetaan opiskelijoiden ja kouluttajien aikataulut sekä arjen työt.
 

Työsuojelurahaston kehittämisavustuksen turvin selvitettiin osaamistarpeet ja luotiin koulutussuunnitelman pohja. Koulutussuunnitelmaa rakennettiin yhdessä työntekijöiden kanssa, ja se hyväksytettiin luottamushenkilöllä.

– Perinteisten taitojen lisäksi tarvitaan uutta osaamista. Koulutushankkeemme sisältää hoitotyön sekä muun muassa sisäisen yrittäjyyden, markkinoinnin, digitaalisuuden, tuotekehityksen ja palvelumuotoilun koulutusta. Ryhmänohjaajia valmennetaan lisää, ravintolatoimintaa uudistetaan. 

Koulutuksen työkaluja Niina Lahti löysi Pirkanmaan ELY-keskuksen Piiru-hankkeesta.

– Sen yhteysihmiset osasivat kuulla, mitä me tarvitsimme, ja esitellä meille sopivan täsmäkoulutusmallin. Me määrittelimme koulutusten sisällöt ja nimesimme sopivia kouluttajia. ELY-keskus kilpailutti koulutuskoordinaattorin, joka kokosi koulutukset ja aikataulutti ne yhdessä meidän kanssamme. Piiru on toiminut joustavasti, yhteydenottoihin vastataan ja tarvittaessa tapaamisia järjestyy nopeasti.

Jokaiselle 60–70 työntekijälle suunniteltiin oma opintopolku, ja opiskelut toteutetaan työn ohessa puolen päivän jaksoissa elokuusta 2016 heinäkuun loppuun 2018. Jokaiselle on luvassa vähintään kymmenen koulutuspäivää työaikana – joten työnantajan panostus on iso.

Viola-kotiyhdistyksen kotipalvelun työntekijä Tuula Kamunen (kuvassa) saa kohta siirtyä paperisten lippujen ja lappujen lukemisesta digiaikaan, kun muun muassa ruokalistat, asiakastiedot, aikataulut ja tehtävät työt löytyvät NurseBuddysta.

Kohti oivaltavaa osaamista

Tavoitteena ovat asiakkaan kannalta helpot ja sujuvat prosessit – ja tiedolla johtaminen niin, että oikea tieto on oikeaan aikaan oikeassa paikassa.

– Myös organisaatiokulttuuri muuttuu. Nyt meillä ravistellaan totuttuja ajattelutapoja ja opitaan tekemään uudella tavalla. Kun aletaan johtaa tiedolla ja tieto on reaaliaikaista, mielellään jopa ennakoivaa, se tuo uudenlaista vastuuta työntekijöille. Tärkeää on myös lisätä organisaation ymmärrystä toimintaympäristöstä nyt ja tulevaisuudessa, Niina Lahti sanoo.

Viola-kotiyhdistys tarjoaa kolmessa kiinteistössään asumista ympärivuorokautisen turvan piirissä sekä omista kodeistaan käyville kotona asumista tukevia palveluita. Niina Lahti arvioi, että asumiseen liittyvät asiat ovat pitkälti samanlaisia tulevaisuudessakin, koska ne perustuvat kilpailutettuihin sopimuksiin.

– Mutta kotona asumista tukevien palvelujen kysyntä kasvaa, ja paine kehittää niitä on kova. Olemmekin yhdessä ICT-arkkitehtuurin rakentamisen myötä löytyneiden kumppaneiden kanssa hakemassa rahoitusta joustavan kotihoidon kehittämiseen.


Viola-kodin asukkailla on modernit ohjelmoitavat avaimet sekä hyvinvointirannekkeet, jotka eivät vain hälytä, vaan antavat myös signaalia esimerkiksi unirytmistä ja kiputiloista, kertoo toiminnanjohtaja Niina Lahti. Aino Höyssälle teknologia on tuttua. 
 

Niina Lahti korostaa, että erilaisia kumppaneita tarvitaan, jos haluaa ennakoida tulevaisuutta. Yhteistyöhön ELY-keskuksen kanssa hän on tyytyväinen.

– Saimme apua omaan kehittymiseemme sekä myös tietoa ELY-keskuksen järjestämistä muista koulutuksista, tapahtumista ja erilaisista yhteistyöfoorumeista ja verkostoista. Jatkossa pidämme silmät ja korvat auki ja seuraamme ELY-keskuksen kautta koordinoituja rahoitusinstrumentteja, koulutuksia ja tilaisuuksia.

Viola-kotiyhdistys ry on perustettu vuonna 1994. Se omistaa sataprosenttisesti Kiinteistö Oy Tampereen Violan ja Violapalvelut Oy:n.

viola-koti.fi

Lue lisää Pirkanmaan ELY-keskuksen Piiru-hankkeesta

Teksti ja kuvat: Hybridiviestintä Effet Oy


Alueellista tietoa