Navigointivalikko
Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2013

Sivulla on ELY-keskusten uusimmat tiedotteet, alkaen huhtikuusta 2013. Vanhemmat tiedotteet löytyvät vasemmalta kohdasta Tiedotearkisto.

Tiedotteet 2013

Tilanne Talvivaaran kaivosalueella 12.4.2013 (Kainuun ELY-keskus)

Kainuun ELY-keskuksen ympäristö- ja patoturvallisuusvalvojat kävivät tarkastuskäynnillä Talvivaaran kaivosalueella perjantaina 12.4.2013.

Talvivaara juoksutti käsiteltyä jätevettä 12.4. pohjoiseen eli Oulujoen vesistön suuntaan 950 kuutiometriä tunnissa ja etelään eli Vuoksen vesistön suuntaan 1 300 m3/h. Etelän suunnan kasvanut juoksutusmäärä johtuu siitä, että Talvivaara on ottanut jäteveden toisen käsittelylinjan käyttöön Kortelammella. Kaivosalueelta ulos juoksutettavan veden koostumus on pysynyt määrätyissä lupaehdoissa.

Talvivaara johtaa kipsisakka-altaan lohkoilta 5 ja 6 jätevettä avolouhokseen noin 400 m3/h ja pohjoisen suuntaan Haukilammen jälkikäsittely-yksikköön noin 150 m3/h. Johtamisen tavoitteena on pienentää kipsisakka-altailla varastoituna olevan veden määrää ja veden varastointiin liittyvää riskiä.

Kainuun ELY-keskus on tänään antanut Talvivaaralle lausunnon yhtiön 8.4. esityksestä prosessiliuosten ja kipsisakka-altaiden liuostilavuuksien hoitamiseksi.

Liite: Kainuun ELY-keskuksen lausunto 12.4.2013

Lisätietoja: Kainuun ELY-keskus,
yksikön päällikkö Sari Myllyoja, p. 029 502 3833,
patoturvallisuusasioissa yksikön päällikkö Kari Pehkonen, p. 029 502 3856


Alueellista tietoa