Navigointivalikko
Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Tieverkolle lisäpanostuksia vuosille 2017–2019 (Uusimaa, Häme)

Liikenneverkon perusväylänpitoon julkistettiin tänään 364 miljoonan euron lisärahoitus käytettäväksi vuosille 2017–2019. Tämä lisärahoitus kohdennetaan erikseen nimettyihin kohteisiin sekä tie- että rataverkolla.

Lisärahoituksen avulla vastataan erityisesti elinkeinoelämän ja asiakkaiden tarpeisiin: parannetaan elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja tuetaan kaupunkiseutujen kasvua ja työmatkaliikenteen sujuvuutta. Lisärahoituksella saatavia vaikutuksia ovat mm. matka- ja kuljetusaikojen lyhentyminen sekä ajo- ja kuljetuskustannusten pienentyminen. Lisäksi parannetaan liikenneturvallisuutta, tuetaan maankäytön kehittymistä sekä vähennetään tieverkolla olevaa korjausvelkaa.

Uudenmaan, Kanta- ja Päijät-Hämeen tieverkolle rahoituksesta kohdistuu noin 35 miljoonaa euroa erikseen nimetyille kahdeksalle hankkeelle. Tämän lisäksi MAL-kohteisiin (suurten kaupunkiseutujen maankäytön, asumisen ja liikenteen –sopimusten tavoitteiden tukemiseen) rahoituksesta osoitetaan valtakunnallisesti 70 miljoonaa euroa, josta Helsingin seudulle kohdistuu 32 miljoonaa Klaukkalan ohikulkutien toteuttamiseen Nurmijärvellä. Lisäksi erikseen nimettäviin pienempiin MAL-kohteisiin tullaan käyttämään noin 5 miljoonaa euroa Helsingin seudulle. Yksityistieavustuksiin käytetään 364 miljoonan lisäpanostuksesta valtakunnallisesti 30 miljoonaa euroa, josta osa tulee kohdentumaan myös Uudenmaan ELY:n toimialueelle.

Alueen kunnilla on merkittävä rahoitusosuus useissa toteutettavissa tiehankkeissa, jolloin nyt esitetyillä lisäpanostuksilla saadaan alueen tieverkolla käyntiin kokonaisuutena yli 100 miljoonan euron tiehankkeet.

Tämän lisäksi rahoitusta saavat myös tietyt rataverkon hankkeet.

Lisärahoituksella toteutetaan toimenpiteitä Uudenmaan ELY-keskuksen kaikkien kolmen maakunnan alueilla.

Toteutettavat tiehankkeet ovat:

  • kantatien 46 peruskorjaus Päijät-Hämeessä Heinolasta maakunnan rajalle
  • erityisesti raskasta liikennettä palvelevien palvelualueiden/rekkaparkkien toteuttaminen valtatielle 3 Riihimäelle ja Kehä III:lle Vantaalle
  • Tynninharjun eritasoliittymän rakentaminen valtatielle 25 Lohjalla
  • Katuman kiertoliittymän parantaminen Hämeenlinnassa valtatiellä 10
  • Tuusulanväylällä (Kt 45) Koskenmäen kiertoliittymän parantaminen Tuusulassa
  • Turunväylän (Vt 1) parantaminen Espoossa rakentamalla lisäkaistoja joukko- ja tavaraliikenteelle sekä toteuttamalla vaihtuvat nopeusrajoitukset Kehä III:n sisäpuoliselle tieosuudelle
  • valtatien 2 parantaminen Kanta-Hämeessä Forssan eteläpuolella
  • Klaukkalan ohikulkutien rakentaminen Nurmijärvellä

 

Kaikki kohteet koko Suomen osalta ja tietoa lisärahoituskohteista löytyy Liikenneviraston sivuilta

Ohjelma on jatkumoa helmikuussa 2016 julkaistulle kolmivuotiselle korjausvelkaohjelmalle, joka löytyy täältä

 

 

Lisätietoja asiasta antavat:

  • Tuovi Päiviö, johtaja, 0295 021 054, tuovi.paivio(at)ely-keskus.fi
  • Janne Kojo, yksikön päällikkö, 0295 021 296, janne.kojo(at)ely-keskus.fi

 


Alueellista tietoa