Navigointivalikko
Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2013

Sivulla on ELY-keskusten uusimmat tiedotteet, alkaen huhtikuusta 2013. Vanhemmat tiedotteet löytyvät vasemmalta kohdasta Tiedotearkisto.

Tiedotteet 2013

Tiesuunnitelmaa laaditaan valtateiden 3 ja 19 liittymäalueelle, Kivistönkylä, Jalasjärvi (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus)

Etelä-Pohjanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus laatii tiesuunnitelmaa Jalasjärven Vuohiluoman ja valtateiden 3 ja 19 liittymäalueelle.  Suunnitelma käsittää kiertoliittymän rakentamisen valtateiden liittymään, olemassa olevien liittymien järjestelyjä vt:llä 3 välillä Vanhankirkonmäki - Jalasranta ja vt:n 19 suunnassa Mettäkujan liittymään.  Suunnitelma sisältää uusien rinnakkaisyhteyksien sekä kevyen liikenteen väylien rakentamisen.

Tiesuunnitelman ja asemakaavan laatimiseen liittyen järjestetään suunnitelmaluonnosten esittelytilaisuus Jalasjärvellä kirjastotalon auditoriossa torstaina 12. syyskuuta klo 18.30 alkaen.

Valtateiden liittymä on pitkällä tähtäimellä suunniteltu eritasoliittymäksi, joka sijaitsisi Jalastuulesta vähän matkaa Seinäjoen suuntaan.  Koska eritasoliittymälle ei lähiaikoina ole mahdollista saada rahoitusta, on Liikenneviraston, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja Jalasjärven kunnan kesken sovittu, että väliaikaiseksi ratkaisuksi suunnitellaan edullisempi vaihtoehto, joka perustuu kiertoliittymään. 

Työn aikana on tutkittu useita erilaisia kiertoliittymä- ja tieverkkovaihtoehtoja kustannusten säästämiseksi ja nykyisille toiminnoille aiheutuvien haittojen minimoimiseksi.  Parhaaksi todettu vaihtoehto, jossa nykyisen valtatieristeyksen paikalle rakennetaan kolmihaarainen, suurehko kiertoliittymä, parantaa merkittävästi liikenneturvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta.  Kiertoliittymä parantaa erityisesti Seinäjoen suunnan liikenteen sujuvuutta.  Nykyinen Kojan kohdalla oleva Kivistöntien nelihaaraliittymä suljetaan.  Valtateille 3 ja 19 rakennetaan korvaavat liittymät, sekä Vuohiluoman risteyssilta, joka muodostaa yhteyden valtatien 3 toiselle puolelle.

Kaikki liittymät välillä Vanhankirkonmäki-valtateiden kiertoliittymä suljetaan.  Liittymiä yhdistellään myös välillä kiertoliittymä - Jalasranta ja kiertoliittymä - Mettäkuja.  Jalastuulen kohdalle rakennetaan kanavoitu liittymä huoltamolle ja Kojan alueelle.  Myös valtatielle 3 Jalasrannan ja kiertoliittymän väliin rakennetaan kanavoitu liittymä, josta on yhteys mm JAKK:in alueelle.

Kevyen liikenteen yhteyksiä täydennetään.  Valtatielle 3 rakennetaan alikulku kiertoliittymän kohdalle, ja kevyen liikenteen väylä rakennetaan valtatien 19 varteen Mettäkujalle asti.

Tiejärjestelyjen vuoksi Kivistönkylän alueelle laaditaan myös asemakaavaa. Alue on tarkoitus varata muun muassa kaupan ja teollisuuden toiminnoille.

Tiejärjestelyjen kustannusarvio on noin 5 milj euroa, joka jaetaan valtion ja kunnan kesken.  Tiesuunnitelma ja asemakaava valmistuvat kuluvan syksyn aikana, jonka jälkeen ne asetetaan nähtäville.

Lisätietoja:

Tiesuunnitelmasta antavat lisätietoja

  • Klas Hytönen, Ramboll, puh 050 339 7572
  • Ari Perttu, Ely-keskus, puh 040 538 7594

asemakaavasta lisätietoja antavat

  • Juho Rajaniemi, Arkkitehti Rajaniemi, puh 044 524 7245
  • Antti Tala, Jalasjärven kunta, puh 044 550 2575.

 


Alueellista tietoa