Uutiset 2022

Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Tienkäyttäjien tyytyväisyys maanteiden talvihoitoon laski

Väyläviraston teettämä tutkimus kertoo, että tienkäyttäjien tyytyväisyys maanteiden talvihoitoon laski talvella 2021–2022 valtakunnallisesti kaikilla osa-alueilla. Muiden teiden talvihoitoon ollaan tyytymättömämpiä kuin pääteiden talvihoitoon.

Tyytyväisyys maanteiden talvihoitoon laski edelliseen vuoteen verrattuna erityisesti muiden teiden osalta. Kokonaistyytyväisyys on yksityishenkilöiden osalta samalla tasolla kuin vuonna 2020, raskaan liikenteen osalta hieman sitä heikommalla tasolla.

Tyytyväisyys pääteiden talvihoitoon laski muita teitä vähemmän. Pääväylien osalta tyytyväisyys on yksityishenkilöiden puolella lähes aiempien vuosien tasolla. Kaikista vastaajista suurempi osa oli enemmän tyytyväisiä kuin tyytymättömiä pääväylien tienhoidon eri osatekijöihin.

Väylävirasto määrittelee maanteille talvihoidon tavoitetason. Palvelutason toteutumisesta huolehtivat paikallisten ELY-keskusten liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueet, jotka tilaavat teiden kunnossapidon.

Suolaus jakaa mielipiteitä

Talvihoidon eri osatekijöitä ovat esimerkiksi tienpinnan tasaisuus ja lumen auraus. Runsaslumisena talvena polanteita ehtii syntyä varsinkin pääväylien ulkopuolella, mikä näkyy tuloksissa. Myös päällysteiden kunto voi vaikuttaa tyytyväisyyden laskuun. Lisäksi etenkin yksityishenkilöiden mielestä suolaa käytetään jopa liikaa, mutta tyytyväisyys liukkauden torjuntaan on laskenut. Kuitenkin raskaan liikenteen osalta enemmän suolausta haluavien osuus on kasvanut.

Jalankulku- ja pyöräteiden talvihoidon tyytyväisyydessä on myös laskua, mikä tutkimuksen mukaan johtuu osittain muun muassa liukkaudentorjunnan puutteista ja aurauksen ajankohdista.

Sään puolesta talvi oli pitkä ja erityisesti Etelä-Suomessa poikkeava viime vuosiin verrattuna. Runsasluminen talvi ei kuitenkaan yksin selitä tyytyväisyyden laskua. Vaikka kokonaistyytyväisyys laskikin, onnistuivat jotkut hoitourakat myös parantamaan tulostaan edellisvuodesta.

Lue lisää

Tienkäyttäjien tyytyväisyys maanteiden talvihoitoon laski (Väyläviraston tiedote 25.5.2022, vayla.fi)