Uutiset 2022

Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Tiekartassa toimet Saaristomeren maatalouskuormituksen poistamiseksi Itämeren kuormittajalistalta

Uuteen tiekarttaan on koottu vaikuttavimmat toimet, joiden avulla Saaristomeren alueen maatalouskuormitus poistetaan Itämeren suurimpien kuormittajien listalta viimeistään vuonna 2027.

Hallitus päätti puoliväliriihessä vuonna 2021 Saaristomeri-ohjelmasta. Ohjelman ensimmäinen tavoite oli laatia tiekartta kustannustehokkaista ja konkreettisista toimista kuormituksen vähentämiseksi. Saaristomeren alueen maatalouden kuormitus on Suomen ainoa kohde Itämeren suojelukomission (HELCOM) pahimpien kuormittajien listalla (hot spot -lista).

Tiekarttaan on koottu kymmenen toimea. Tehokkaimmin maatalouden ravinnekuormitusta voidaan vähentää

  • parantamalla peltojen ojituksia ja maaperän kasvuolosuhteita
  • lisäämällä maanparannusaineiden (kipsi, rakennekalkki, puukuidut) käyttöä,
  • edistämällä lannan kuljetusta alueelta pois ja
  • lisäämällä peltojen kasvipeitteisyyttä.

Tiekartan keinoilla voidaan vähentää Saaristomeren ravinnekuormaa jopa 100 000 - 150 000 kiloa vuosittain. Toimien toteuttaminen maksaa vähintään 18 miljoonaa euroa vuodessa, joten kustannukset ovat yhteensä noin 100 miljoonaa euroa vuoteen 2027 mennessä. Toimet rahoitettaisiin osin kansallisin varoin, kuten Vesiensuojelun tehostamisohjelmasta, ja EU:n rahoitusohjelmilla.

Monet tiekartassa ehdotetut perustuvat maanviljelijöiden ja alueella toimivien yhdistysten vapaaehtoisuuteen, joten heidän aktiivisuutensa rahoituksen hakemisessa on ratkaiseva.

Saaristomeren tiekartta laadittiin yhteistyössä ympäristöministeriön, maa- ja metsätalousministeriön, Luonnonvarakeskuksen, Varsinais-Suomen ELY-keskuksen sekä Maataloustuottajain Keskusliiton kanssa.

Lue lisää

Tiekartassa toimet Saaristomeren maatalouskuormituksen poistamiseksi Itämeren kuormittajalistalta (16.6.2022, sttinfo.fi)