Navigointivalikko
Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2013

Sivulla on ELY-keskusten uusimmat tiedotteet, alkaen huhtikuusta 2013. Vanhemmat tiedotteet löytyvät vasemmalta kohdasta Tiedotearkisto.

Tiedotteet 2013

Työ- ja elinkeinoministeriön uutinen 18.12.2014

Uuden rakennerahasto-ohjelman toimeenpano käynnistyy toukokuussa 2014

Suomen tulevan kauden rakennerahasto-ohjelman toimeenpano käynnistyy näillä näkymin toukokuussa 2014. Ohjelma hyväksyttäneen valtioneuvostossa vuoden vaihteessa, jonka jälkeen tarvitaan vielä Euroopan komission lopullinen hyväksyntä. Ohjelman nimi on Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020.

Kaikki ELY-keskukset palvelevat rakennerahastoasioissa

Kaikissa ELY-keskuksissa palvellaan rakennerahastohankkeiden hakijoita ja tuensaajia. Hakija ottaa yhteyttä lähimpään ELY-keskukseen.    

ELY-keskusten lisäksi rakennerahastotukea ohjelmakaudella 2014–2020 myöntävät maakunnan liitot, Tekes sekä sosiaali- ja terveysministeriö.

 

Rakennerahastohallinto uudistuu 2014

Rakennerahastohallinto uudistuu vuonna 2014. Hallinnollinen uudistus ei vaikuta asiakkaan asiointiin ELY-keskuksessa. Kun esimerkiksi turkulainen hakija tekee hakemuksen Varsinais-Suomessa toteutettavasta hankkeesta, hän saa hakemukseen liittyvää palvelua edelleenkin Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta Turusta. Päätös valmistellaan Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa Keski-Suomen ELY-keskuksen päätettäväksi, jonne myös hakemus tietojärjestelmässä osoitetaan.  

Hallinnollisesti rakennerahastohankkeiden hanke- ja maksatuspäätökset tehdään jatkossa neljässä ELY-keskuksessa: Pohjois-Suomessa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa Oulussa, Itä-Suomessa Etelä-Savon ELY-keskuksessa Mikkelissä, Länsi-Suomessa Keski-Suomen ELY-keskuksessa Jyväskylässä ja Etelä-Suomessa Hämeen ELY-keskuksessa Lahdessa.

Muutos koskee vuoden 2014 alusta alkaen myös ohjelmakautta 2007–2013. Poikkeuksena ovat yritystuet, joiden osalta uuteen hallintomalliin siirrytään 1.7.2014 alkaen.

Hankehallinto toimii jatkossa kokonaan sähköisesti

Kun ohjelmakauden toimeenpano käynnistyy 5.5.2014 alkaen, hankehakemuksia on mahdollista jättää uudessa EURA 2014 -järjestelmässä. Lisätietoja hankehakujen alkamisesta saa edellä mainituilta rakennerahastotukea myöntäviltä viranomaisilta. Hankkeen kustannusten tukikelpoisuus voi alkaa aikaisintaan päivänä, jolloin hakemus on tullut vireille uudessa järjestelmässä. 

EURA 2014 -tietojärjestelmässä siirrytään täysin sähköiseen hankehallintoon. Tuen hakeminen edellyttää hakijalta verohallinnon Katso-tunnistautumispalvelun käyttöä. Hakemuksia ei enää voi toimittaa paperilomakkeilla.

Sähköiseen menettelyyn siirtyminen keventää hankehallinnointia hakijan kannalta, sillä viranomaiselle lähetettävien liitteiden määrä vähenee. Lisäksi hakemusten vireille tulo nopeutuu, koska erillisiä allekirjoitettuja paperihakemuksia ei enää käytetä.

Suurella osalla rakennerahastohankkeiden hakijoista on jo nykyisin olemassa Katso-tunniste. Hakijoiden on hyvä selvittää hyvissä ajoin oman organisaation tilanne. Katso-tunnisteen käyttö on maksutonta. Lisätietoja Katso-tunnistautumispalvelusta löytyy osoitteesta: www.vero.fi/katso


Alueellista tietoa