Navigointivalikko
Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Tekesin rahoitus luo kasvua ja vientiä (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus)

Pohjois-Pohjanmaalla myönnettiin vuonna 2015 yrityksille Tekes-rahoitusta noin 39,5 miljoonaa euroa yhteensä 194 hankkeeseen. Julkisen tutkimuksen hankkeita rahoitettiin vajaalla 35 miljoonalla eurolla. Myönnetyn rahoituksen määrä alueella kasvoi selvästi sekä yritys- että tutkimushankkeissa. Valtakunnallisesti Tekesin rahoitusta saaneet pk-yritykset kasvattivat liikevaihtoaan ja vientiään selvästi enemmän kuin pk-yritykset keskimäärin.

"Liikevaihto kasvoi Tekesin rahoittamissa pk-yrityksissä vuosittain 18 prosenttiyksikköä enemmän kuin pk-yrityksissä keskimäärin 2011–2014. Rahoittamiemme pk-yritysten vienti kasvoi kahdella miljardilla eurolla kolmessa vuodessa projektin päättymisestä. Luvut ovat merkittäviä ja kertovat siitä, että parhaat yritykset ovat valikoituneet rahoitettaviksi", Tekesin pääjohtaja Pekka Soini sanoo.

ETLAlta on juuri valmistunut selvitys työpaikkojen kehityksestä 2003–2005 Tekesin rahoitusta saaneissa startupeissa. Selvityksen mukaan Tekesin rahoittamiin startupeihin oli syntynyt 3 000 työpaikkaa vuoteen 2013 mennessä ja syntyy edelleen lisää, kun työpaikkojen määrä muissa startupeissa junnaa lähtötilanteessa.

"Kannattaa lisäksi muistaa, että Tekesin rahoituksella syntyneet työpaikat ovat korkeaa osaamista vaativia työpaikkoja", Pekka Soini sanoo. Hän kannustaa pohtimaan, mistä yritys voi saada kilpailuetua.

"Yritys voi saada selkeää lisäarvoa murtamalla digitaalisuuden avulla perinteisiä liiketoimintamalleja tai yhdistämällä muotoilua, tunnetta, toiminnallisuutta ja teknologiaa. Tekes voi olla mukana sparraamassa ja jakamassa riskiä", Soini lupaa.

Rahoitus painottui pk-yrityksiin ja startupeihin

Vuonna 2015 Tekes rahoitti 575 miljoonalla eurolla yritysten, yliopistojen ja tutkimuslaitosten projekteja. Yritysten projekteihin summasta kohdistui 366 miljoonaa euroa, josta 70 prosenttia pienille ja keskisuurille yrityksille. Pk-yritysten osuus myönnetystä rahoituksesta kasvoi selvästi. Pk-yritykset odottavat vuonna 2015 käynnistyneistä projekteista 8 miljardin euron liikevaihtoa tavoitevuonna. Myös startupien rahoitus kasvoi. Tekes rahoitti kaikkiaan 702 startupia yhteensä 140 miljoonalla eurolla. Vuonna 2015 päättyneissä projekteissa syntyi aiempaa enemmän välittömiä tuloksia. Projekteissa syntyi yhteensä 1 880 tuotetta, palvelua tai prosessia, 1 250 patenttia ja 1 320 opinnäytettä.

Pohjois-Pohjanmaalla myönnettiin vuonna 2015 rahoitusta yrityksille noin 39,5 miljoonaa euroa yhteensä 194 hankkeeseen. Kasvu edellisvuoteen oli selvä: vuonna 2014 rahoitettiin 179 yrityshanketta yhteensä 30,6 miljoonalla eurolla. Kasvua oli myös tutkimusrahoituksessa: vuonna 2015 rahoitettiin 73 tutkimushanketta yhteensä vajaalla 35 miljoonalla eurolla, kun vuonna 2014 samaa määrää tutkimushankkeita rahoitettiin runsaalla 26 miljoonalla eurolla. Pohjois-Pohjanmaalla yrityshankkeiden osalta myös yritysten rahoitushakemusten keskimääräinen koko oli hienoisessa kasvussa, kun koko maan tasolla hakemusten koko pieneni.

Tekes-rahoitus Pohjois-Pohjanmaalla vuosina 2011 - 2015.


Alueellista tietoa