Navigointivalikko
Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Teillä siirrytään talvirajoituksiin kuluvalla viikolla (Pohjois-Savon ELY-keskus)

Talven ja pimeyden tulon myötä nopeusrajoituksia alennetaan liikkujien turvallisuuden vuoksi. Nopeusrajoitukset alenevat koko maassa 80 kilometriin tunnissa noin 7600 tiekilometrillä.  Rajoitukset vaihdetaan kaikkialla lokakuun 30. päivään mennessä. Etelä-Savossa, Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa nopeusrajoitusmerkkien vaihto aloitetaan 28.10. Muuttuneet rajoitukset tulevat voimaan heti, kun merkit on vaihdettu.

Pohjois-Savon ELY-keskuksen alueella 100 km/h -nopeusrajoituksia jää talveksi voimaan yhteensä 230 km:n matkalle: Etelä-Savoon 67 km, Pohjois-Savoon 74 km ja Pohjois-Karjalaan 89 km. Näistä noin 87 km on korkealuokkaisia teitä, joissa vastakkaiset ajosuunnat on erotettu välikaistalla ja/tai keskikaiteella.

Muilla ympärivuotiseksi jäävillä 100 km/h -talvinopeusosuuksilla tiet ovat kohtuullisen leveitä ja niillä on hyvät näkemät. Myös liikennemäärät näillä osuuksilla ovat alle 3000 ajoneuvoa vuorokaudessa ja päällysteen kunto on hyvä.

Niillä nopeusrajoitukseltaan 100 km/h -teillä, jotka eivät täytä em. vaatimuksia, on talvi- ja pimeänajan nopeusrajoitus 80 km/h.

Vuorela – Siilinjärvi välisellä moottoritieosuudella 120 km/h -rajoitus alenee talvikaudeksi 100 km:iin/h. Lisäksi 80 km/h -rajoituksia muutetaan eräillä mutkaisilla, kapeilla tai huonokuntoisilla teillä talveksi 70 km:iin/h.

Muutoksia edelliseen talveen vain vähän

Viime vuoteen nähden uusia 100 km/h -talvirajoituskohteita ovat valtatie 23:lla Alakylän kohta, jonne on valmistunut keskikaiteellinen ohituskaistaosuus sekä kantatie 88, missä 100 km/h ympärivuotinen rajoitus jatkuu Salahmista maakunnan rajalle. Valtatie 5:llä ollut 100 km/h -talvirajoitus Sukevalta maakunnanrajalle poistuu päällysteen huonontuneen kunnon vuoksi.

Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnissa on tulevana talvikautena 100 km/h -rajoitus seuraavilla tieosuuksilla:

Valtatie 5 välillä Koirakivi – Uutela
Valtatie 5 välillä Joroinen - Varkauden portti
Valtatie 5 välillä Humalajoki - Kellolahti
Valtatie 5 välillä Kellolahti - Vuorela, muuttuva rajoitus
Valtatie 5 välillä Vuorela - Siilinjärvi
Valtatie 5 Iisalmen ohikulkutie
Valtatie 9 välillä Niittylahti - Repokallio
Valtatie 6 välillä Juuka - Aronsalmi
Valtatie 6 välillä Valtimo - Maaselkä
Valtatie 9 välillä Ylämylly - Joensuu
Valtatie 23 Alakylän kohta, keskikaiteellinen ohituskaista (uusi)
Kantatie 72 välillä Hiirola - Lamminmäki
Kantatie 73 välillä Vieki - Kohtavaaran risteys
Kantatie 88 välillä Salahmi - Pohjois-Pohjanmaan raja (osittain uusi)

Kuljettajan on aina sovitettava nopeutensa olosuhteiden mukaan

Huonoilla keleillä on usein syytä käyttää merkeillä osoitettua alhaisempaa ajonopeutta. Liikennesäännöt velvoittavat kuljettajaa ottamaan huomioon sekä oman että muiden tienkäyttäjien turvallisuuden. Nopeuden alentaminen antaa yllättävissä tilanteissa lisää aikaa reagointiin ja lyhentää pysähtymismatkaa.

Talvi- ja pimeänajan rajoitusten ansiosta tutkimuksen mukaan säästyy 8 ihmistä liikennekuolemalta ja 36 ihmistä jää loukkaantumatta liikenteessä vuosittain. Sen lisäksi nopeuden lasku vaikuttaa edullisesti polttoaineen ja päällysteiden kulumiseen sekä vähentää päästöjä ja liikennemelua.

Lisätietoja

Pohjois-Savon ELY-keskus

Liikenneturvallisuusasiantuntija Esko Tolvanen
puh. 0295 026 769

Liikenneturvallisuusasiantuntija Kyllikki Komulainen
puh. 0295 026 729


Alueellista tietoa