Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Tee ilmoitus kevään ruoppaustöistä ELY-keskukselle (Kaakkois-Suomi)

Jos aikoo ruopata vielä tänä keväänä, kannattaa pitää kiirettä. Ruoppauksista on vesilain mukaan tehtävä ilmoitus ELY-keskukselle ja vesialueen omistajalle vähintään 30 vuorokautta ennen töiden aloittamista. Ruopata voi pääsääntöisesti 1.9 – 31.5 välisenä aikana. Suojelu- ja Natura-alueilla sekä linnustolle tärkeillä alueilla ruoppausaika voi olla tarkemmin säädetty.

Ilmoita myös vesikasvien niitosta

Kesäaikaan vesikasvillisuuden niitoista kannattaa myös ilmoittaa ELY-keskukselle hyvissä ajoin. Niittoilmoituksen tekemistä koskevat samat säännöt kuin ruoppausilmoituksiakin eli ilmoitus on tehtävä 30 vuorokautta ennen työn aloittamista. Jos niittoja aiotaan tehdä suojelualueilla, ne tulee suunnitella viranomaisten kanssa yhteistyössä.

Ruoppaus- sekä niittoilmoituksen tekemisessä suositellaan käyttämään ymparisto.fi -verkkopalvelun sähköistä ilmoituslomaketta. Neuvoja ilmoituslomakkeen täyttämiseen voi tarvittaessa tiedustella ympäristöasioiden asiakaspalvelusta.

Linkit:

Lisätietoja:

  • Kaakkois-Suomen ELY-keskuksessa
  • Vesitalousasiantuntija Toni Pöntelin P. 0295 029 256
  • Ympäristöassistentti Jaana Huopainen P. 0295 029 234
  • s-posti: etunimi.sukunimi(at)ely-keskus,fi
  • Ympäristöasioiden asiakaspalvelu P. 0295 020 900
  • ympariston.asiakaspalvelu(at)ely-keskus.fi


Tietoa mm. ruoppauksesta, lupien hakemisesta ja ruoppausilmoituksista:
http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi/Vesistojen_kunnostus/Rantojen_kunnostus/Rannan_ruoppaus


Alueellista tietoa