Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

Tapionkujan Teboililla Janakkalan Turengissa uudistetaan laitteita ja puhdistetaan maata (Kanta-Häme)          

Hämeen ELY-keskus on antanut päätöksen Janakkalan Turengissa osoitteessa Tapionkuja 1 sijaitsevan Teboilin huoltoaseman maaperän puhdistamisesta. Huoltoasemalla uusitaan kesällä mittarikenttää ja säiliöitä ja samalla puhdistetaan pilaantunutta maata.

Talvella tehdyissä ympäristöteknisissä maaperätutkimuksissa kohteessa todettiin lievästi öljyllä pilaantunutta maa-ainesta yhteensä arviolta 100–300 m3. Lisäksi Teboil Oy Ab varautuu poistamaan uudistöiden yhteydessä mahdollisesti paljastuvat öljyllä tai bensiinillä pilaantuneet maa-aineet säiliöiden ja jakelumittareiden ympäristössä muutostöiden laajuudessa. Huoltoasema sijaitsee pohjavesialueella, mutta kiinteistön pohjavesi ei viimeisten tarkkailumittausten mukaan ole pilaantunut öljy- tai bensiiniperäisillä haitta-aineilla.       

Pilaantunut maaperä poistetaan, ettei siitä aiheudu haittaa alueen maankäytölle eikä pohjavedelle. Hämeen ELY-keskus edellyttää päätöksessään, että pilaantuneet maat kaivetaan pois ja toimitetaan kaatopaikalle tai pilaantuneiden maiden käsittelylaitokseen. Ympäristöteknisen asiantuntijan tulee valvoa maan puhdistustyön laatua. Pilaantuneet maat on kaivettava, lastattava ja kuljetettava pois niin, ettei työstä aiheudu haittaa ympäristölle. Puhdistuksen lopuksi maaperän puhtaus varmistetaan maaperästä otettavilla näytteillä ja puhdistuksesta laaditaan raportti.

Lisätietoja

Suunnittelija Vilma-Lotta Tallgren, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 106

Tiedotus

Riitta Turunen, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 173    

Pilaantuneiden maa-alueiden kunnostuspäätökset - Häme

          


Alueellista tietoa