Navigointivalikko
Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Talvi- ja pimeän ajan nopeusrajoitukset voimaan tällä viikolla (Kaakkois-Suomen ELY-keskus)

Talvi- ja pimeän ajan nopeusrajoituksiin siirrytään 28.10.2015 alkaen Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen alueella, Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa.  Nopeusrajoitusmerkkien vaihto aloitetaan keskiviikkona 28.10. ja alennetut rajoitukset tulevat voimaan heti, kun merkit on vaihdettu. Nopeusrajoitusten vaihto tehdään samanaikaisesti koko maassa.

Alennettujen nopeusrajoitusten avulla pienennetään pimeyden, hirvieläinten, märkien tienpintojen ja talviajan liukkaiden kelien aiheuttamaa kohonnutta onnettomuusriskiä. Talvinopeusrajoitusten on todettu vähentävän erityisesti vakavia liikenneonnettomuuksia. Liikenneturvallisuuden lisäksi myös ympäristönäkökohdat puoltavat talvinopeusrajoitusten käyttöä: liikennemelu ja liikenteestä aiheutuvat päästöt vähenevät. Ajonopeuksien lasku säästää myös teiden päällysteitä.

Talvi- ja pimeän ajan nopeusrajoitusperiaatteet

Talviajaksi nopeusrajoituksia lasketaan pääteillä yleisesti siten, että 100 km/h osuuksille vaihdetaan 80 km/h talvinopeusrajoitukset. Moottoriteillä suurin sallittu ajonopeus tippuu 120 km/h:sta nopeuteen 100 km/h. Muilla valtateillä sallitaan 100 km/h vain perustelluissa tapauksissa (esim. leveäkaistatie tai keskikaiteellinen nelikaistatie).

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen alueella 100 km/h nopeusrajoitus alenee noin 286 tiekilometrillä 80 km:iin tunnissa. Talviajaksi jää 153 kilometriä 100 km/h nopeusrajoituksia, joista 64 kilometriä on moottoriteillä. Talvikautena 100 km/h -rajoitus on seuraavilla tieosuuksilla:

  • Valtatie 6, Elimäki (16 km)
  • Valtatie 6, Utti – Taavetti (25 km)
  • Valtatie 6, Selkäharju – Muukko, vaihtuva rajoitus (20 km)
  • Valtatie 6, Muukko – Kaukopää (36 km)
  • Valtatie 7, Markkinamäki – Lelu, vaihtuva rajoitus (54 km)
  • Valtatie 12, ajosuunnassa Kouvola-Lahti keskikaiteellisen ohituskaistan kohdalla (2 km)

Talvikauden nopeusrajoitukset poistetaan maalis-huhtikuun vaihteessa, kun keliolosuhteet ovat muuttuneet pysyvän kesäisiksi. Moottoritiejaksoilla, joilla on käytössä sään ja kelin mukaan muuttuva nopeusrajoitus, voidaan 120 km/h rajoitusta alkaa käyttää 1.3.2016 alkaen keliolosuhteiden niin salliessa.

Molemmissa maakunnissa rajoitukset ennallaan

Sekä Etelä-Karjalassa että Kymenlaaksossa talvi- ja pimeän ajan nopeusrajoitukset ovat ennallaan vuoden takaisesta. Etelä-Karjalassa 100 km/h nopeusrajoituksia jää talvikaudeksi valtatielle 6 yhteensä 69 kilometrin matkalle. Näistä sään, kelin ja liikennetilanteen mukaan vaihtuvien nopeusrajoitusten alueella on 20 kilometriä. Etelä-Karjalassa 100 km/h nopeusrajoitus tiputetaan talvirajoitukseksi (80 km/h) 104 tiekilometrillä.

Kymenlaaksossa 100 km/h nopeusrajoitus on talvikaudella voimassa valtateillä 6, 7 ja 12 yhteensä 84 kilometrin matkalla. Tästä vaihtuvien nopeusrajoitusten piirissä on 54 kilometriä. Kymenlaakson maanteillä 100 km/h nopeusrajoitus muuttuu 80 km/h talvirajoitukseksi yhteensä 182 kilometrin matkalla.

Ajonopeus kelin mukaan

Pimeä aika ja talven lähestyminen tuo liikenteeseen paljon epävarmuustekijöitä vaihtelevien sääolosuhteiden vuoksi. Huonoilla keleillä kuljettajan vastuulla on ajonopeuden sopeuttaminen olosuhteisiin. Talven aikana tulee yleensä vastaan tilanteita, jolloin ajonopeus on syytä laskea vallitsevaa nopeusrajoitusta alhaisemmaksi. Ajonopeus on keskeinen turvallisuustekijä, eikä äärioloissa ole pakko ajaa kovaa. Nopeuden alentaminen antaa lisäaikaa reagointiin ja lyhentää pysähtymismatkaa. Kuljettaja voi vastata syys- ja talvikelien haasteisiin myös pidentämällä turvaväliä ja varaamalla riittävästi matka-aikaa.

LIITTEET        Karttaesitys talvi- ja pimeän ajan nopeusrajoitusksita Kaakkois-Suomen    ELY-keskuksen alueella (pdf 2 Mt)

LISÄTIETOJA       Liikenneturvallisuusvastaava Sonja Lehtonen, puh. 0295 029 385

Kartta talvi- ja pimeän ajan nopeusrajoituksista Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen alueella
 


Alueellista tietoa