Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

Talvi- ja pimeän ajan nopeusrajoitukset päättyvät Pirkanmaalla 6.4.2017 alkaen (Pirkanmaa)

Talvi- ja pimeän ajan nopeusrajoitukset poistetaan Pirkanmaan maakunnan alueella 6.4.2017 alkaen. Muuttuneet rajoitukset tulevat voimaan heti, kun nopeusrajoitusmerkit on vaihdettu. Talvinopeusrajoitusten poistaminen aloitetaan samaan aikaan myös muussa eteläisessä Suomessa. Merkkien tulee olla vaihdettuina viimeistään 7.4.2017.

Talven ajaksi 80 kilometriin tunnissa alennetut nopeusrajoitukset palautetaan 100 kilometriin tunnissa. Moottoriteillä nopeusrajoitus nostetaan 120 kilometriin tunnissa lukuun ottamatta tieosuuksia, joilla on pysyvä alempi rajoitus.

Kesäajan nopeusrajoituksiin siirtymisen yhteydessä toteutetaan muutokset valtatie 23 nopeusra-joituksiin välillä Parkano–Kihniö. Tällä jaksolla on seudun liikenneturvallisuussuunnitelman yhteydessä tehty laajempi tarkastelu nopeusrajoitusjärjestelmästä, mikä käytännössä tarkoittaa yhteysvälin eteläpään nopeusrajoituksen nostamista nykyistä laajemmin 100 km/h:iin. Samalla kuitenkin Kihniön eteläpuolella nopeusrajoitusta alennetaan 80 km/h:iin Myllykyläntien liittymästä alkaen.

Päällysteen uraisuus siirtää 100 km/h rajoitukseen siirtymistä valtatiellä 23 Virroilla

Päällystetyt tiet ovat jälleen kärsineet talven lauhoista keleistä normaalia enemmän. Tienpäällysteissä on talven jäljiltä halkeamia ja reikiä sekä muita vaurioita. Tarvittaessa tienpitäjä varoittaa vakavammista päällystevaurioista. Pahimmin vaurioituneilla osuuksilla kesänopeusrajoitukset palautetaan vasta, kun päällyste on kesän aikana korjattu. Pirkanmaalla tällainen kohde on valtatiellä 23 Virtain itäpuolella, jossa normaali 100 km/h-rajoitus jätetään lähes koko osuudeltaan 80 km/h:iin välillä Puttoskylä–Särkiojan yksityistien liittymä.

Oikea ajonopeus tilanteen mukaan

Ajokelit tiestöllä saattavat vaihdella vielä paljonkin tienkohdittain ja vuorokaudenajoittain. Vaikka talviajan nopeusrajoitukset nyt poistuvat, on autoilijoiden syytä olla tarkkaavaisia kelien suhteen ja sovittaa ajonopeutensa muuttuvien olosuhteiden mukaiseksi. Esimerkiksi yöpakkaset tai lumi- ja räntäsateet saattavat heikentää ajo-olosuhteita huomattavasti. Merkityt nopeusrajoitukset eivät tarkoita sitä, että kyseistä nopeutta pitäisi kaikissa tilanteissa ajaa, vaan turvallinen ajonopeus saattaa olla huomattavastikin tätä alempi.

Kevät tuo autoilijoiden lisäksi paljon myös muita liikkujia teille. Kävelijät, pyöräilijät ja mopoilijat on syytä ottaa huomioon. Autoilijan velvollisuutena on jättää heille riittävä tila kohdattaessa tai ohitettaessa sekä välttää lian ja soran roiskuttamista. Keväällä olosuhteet tien reunassa voivat olla pitkään huonommat kuin itse ajoradalla.

Lisätietoja:

Pirkanmaan ELY -keskus, liikenneturvallisuusasiantuntija Leena-Maria Törmälä, p. 0295 036 317


Alueellista tietoa