Navigointivalikko
Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2013

Sivulla on ELY-keskusten uusimmat tiedotteet, alkaen huhtikuusta 2013. Vanhemmat tiedotteet löytyvät vasemmalta kohdasta Tiedotearkisto.

Tiedotteet 2013

Talvi- ja pimeän ajan nopeusrajoitukset Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen maanteillä otetaan käyttöön tällä viikolla (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus)

Talvi- ja pimeän ajan nopeusrajoitukset talvikaudella 2013–14 otetaan käyttöön koko maassa porrastetusti pohjoisesta alkaen tällä viikolla. Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakuntien maanteillä rajoitukset asetetaan viimeistään torstain 24.10. aikana. Merkkien vaihto aloitetaan keskiviikkona 23.10.

Talvi- ja pimeän ajan nopeusrajoituksiin ei ole tullut muutoksia viime vuoteen verrattuna. Vaasan moottoritien 120 kilometriä tunnissa -nopeusrajoitukset alennetaan 100 kilometriin tunnissa noin 9 km:n pituisella matkalla. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen yksiajorataisilla maanteillä kaikki 100 km/h nopeusrajoitukset alenevat 80 kilometriin tunnissa. Näiden tieosuuksien yhteispituus on noin 1300 km. 80 kilometriin tunnissa alenevilla teillä ei ole muutoksia edelliseen vuoteen verrattuna. Talvirajoituskohteena viime vuotiseen tapaan on lyhyt pistekohtainen nopeusrajoitus 80:stä 60:een kilometriin tunnissa valtatiellä 8 Hopsalan risteyksessä Kruunupyyn kunnassa.

Talvi- ja pimeän ajan nopeusrajoituksilla on selkeät vaikutukset mm. onnettomuuksien vähenemiseen

Tutkimusten mukaan talvirajoitusten alaisilla maanteillä henkilövahinko-onnettomuudet vähenevät, liikenteen melu ja päällysteen kuluminen vähentyvät samoin pakokaasupäästöt. Talvirajoituksilla on myös huomattava merkitys hirvionnettomuuksien määrän vähentämiseen, koska ajonopeuden alentaminen pienentää riskiä joutua hirvionnettomuuteen. Nopeuksien alentamisella vaikutetaan myös hirvikolareiden seurausten lieventämiseen.

Talviajan nopeusrajoitusten seurantatutkimuksen mukaan alennettu nopeusrajoitus on vähentänyt henkilövahinko-onnettomuuksia keskimäärin 28% verrattuna teihin, joilla 100 km/h -rajoitus on ollut myös talviaikana voimassa. Kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien osalta vaikutus oli 36 % (LVM:n julkaisu 9/97). Laskennallisesti talviajan nopeusrajoituksilla on arvioitu säästettävän noin 15 liikennekuolemaa ja noin 50 henkilövahinko-onnettomuutta vuosittain Suomen maantieliikenteessä.

Tienkäyttäjäkyselyissä neljä viidestä kuljettajasta on pitänyt talvi- ja pimeän ajan rajoituksia sopivina.

Huonoilla keleillä kannattaa ajaa talvirajoitustakin hitaammin

Hankalilla keleillä ajonopeutta on syytä alentaa jopa huomattavasti merkeillä osoitettua alemmaksi. Jo liikennesäännöt velvoittavat kuljettajaa ottamaan huomioon lukuisia sekä omaan että muiden tienkäyttäjien turvallisuuteen liittyviä tekijöitä. Nopeuden alentaminen antaa yllättävissä tilanteissa lisää aikaa reagointiin ja lyhentää pysähtymismatkaa vaikkapa hirven ilmestyessä tielle.

Tienkäyttäjää auttavaa ajantasaista liikennetietoa, kuten keliennuste ja tietoja tiesäästä, löytyy Liikenneviraston nettipalvelun www.liikennevirasto.fi etusivulta.

Liite:  Talvinopeusrajoitukset 2013 - 2014, kartta (pdf, 1 Mt)

 

Lisätietoja:

  • Kjell Lind
    Lliikenneturvallisuusasiantuntija
    Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
    Puh. 0295 027 734
    [email protected]

Alueellista tietoa