Navigointivalikko
Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2013

Sivulla on ELY-keskusten uusimmat tiedotteet, alkaen huhtikuusta 2013. Vanhemmat tiedotteet löytyvät vasemmalta kohdasta Tiedotearkisto.

Tiedotteet 2013

Taksilupien kiintiöt vuodelle 2014 vahvistettu – vähennyksiä sekä Satakunnassa että Varsinais-Suomessa (Varsinais-Suomen ELY-keskus)

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on vahvistanut kuntakohtaiset taksilupien enimmäismäärät vuodelle 2014 Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa. Kummankaan maakunnan alueella ei ole tarpeen tehdä suuria muutoksia.  Sekä Varsinais-Suomessa että Satakunnassa muutamien kuntien lupien enimmäismäärää on pienennetty pääsääntöisesti yhdellä luvalla. Lupien enimmäismäärää ei ole lisätty yhdessäkään kunnassa. Lupien enimmäismääriä vahvistaessa huomioidaan sekä taksipalvelujen kysyntään että tarjontaan vaikuttavia tekijöitä. Taksikiintiöt vahvistetaan vuodeksi kerrallaan.

Satakunnassa vähentämisten syynä on pääsääntöisesti kysynnän laskeminen ja ajosuoritteiden vähentyminen. Kiintiötä pienennettiin yhdellä henkilöauton luvalla Eurassa, Vampulassa, Kankaanpäässä, Karviassa, Laviassa ja Nakkilassa.

Varsinais-Suomessa taksin kysyntä on jatkanut laskuaan erityisesti maakunnan suurimmissa kaupungeissa. Vuodelle 2014 lupamääriä on pienennetty niin ikään kuuden kunnan alueella. Turku-Kaarinan yhteisliikennealueen lupamäärää on pienennetty neljällä luvalla, joista kaksi on esteettömien autojen lupia. Salossa on koko Salon kiintiöstä vähennetty kaksi henkilöauton lupaa, jotka on lisätty esteettömien autojen kiintiöön. Lisäksi Halikon ja Perniön kiintiöistä on kummastakin vähennetty yksi tavallisen henkilöauton lupa. Paimion, Nauvon, Raision ja Someron kiintiöitä on kaikkia pienennetty yhdellä henkilöauton luvalla.

Enimmäismäärien pienentäminen ei aiheuta muutoksia voimassa oleviin lupiin.

Kysyntä- ja tarjontatekijöiden vaikutusta lupakiintiöihin on arvioitu pitäen lähtökohtana taksipalvelujen hyvää saatavuutta kaikkien asiakasryhmien osalta sekä kaupunkimaisilla alueilla että maaseudulla. Kaupunkien ja kasvukeskusten kuntakohtaiset kiintiöt on pyritty vahvistamaan sellaiselle tasolle, että lupien määrä ei rajoita taksien saatavuutta myöskään vilkkaan kysynnän aikana eikä heikennä palvelujen laatua. Varsinais-Suomen ELY-keskus pitää tärkeänä, että takseja on riittävästi myös elinkeinoelämän ja kuntien kuljetustarpeisiin. Lupamääriä vahvistettaessa on tämän vuoksi otettu huomioon kuntien sosiaali- ja terveystoimen sekä opetustoimen henkilökuljetusten järjestämistarpeet.

Lupien enimmäismääriä vahvistaessaan ELY-keskus on ottanut huomioon keskeiset taksipalvelujen kysyntään vaikuttavat tekijät kuten väestökehityksen, väestön ikärakenteen, taajama-asteen ja anniskelupaikkojen määrän. Keskeisinä taksitarjontaa määrittävinä tekijöinä on huomioitu olemassa olevat lupamäärät, taksitiheys, viime vuosien ajosuoritteet ja taksitilausten kehitys.

Taksilupien enimmäismääräpäätökset löytyvät taksilupasivuilta.

LISÄTIETOJA: Varsinais-Suomen ELY-keskus, lakimies Emmi Äijälä, puh. 0295 022 814

 


Alueellista tietoa