Navigointivalikko
Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2013

Sivulla on ELY-keskusten uusimmat tiedotteet, alkaen huhtikuusta 2013. Vanhemmat tiedotteet löytyvät vasemmalta kohdasta Tiedotearkisto.

Tiedotteet 2013

Taksilupien enimmäismääriä vähennettiin Keski-Suomessa (Keski-Suomen ELY)

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on vahvistanut Keski-Suomen kuntakohtaiset taksilupien enimmäismäärät vuodelle 2014. Kyyjärven, Laukaan, Multian, Petäjäveden, Uuraisten ja Viitasaaren kunnan taksilupakiintiöitä vähennettiin yhdellä henkilöautoluvalla, perusteluna mm. kysynnän väheneminen. Joutsan kunnassa muutettiin yksi henkilöautolupa esteettömäksi ajoneuvoluvaksi, johtuen ajoittaisesta esteettömien ajoneuvojen pulasta. Muissa kunnissa enimmäismäärät pysyvät samana.

Keski-Suomen taksilupien enimmäismäärä on 538, josta 475 lupaa henkilöautolle ja 63 lupaa esteettömälle ajoneuvolle. Taksikiintiöt vahvistetaan vuodeksi kerrallaan.

Lupien enimmäismäärää vahvistaessaan ELY-keskus on ottanut huomioon keskeiset taksipalvelujen kysyntään vaikuttavat tekijät kuten väestökehityksen, väestön ikärakenteen, anniskelupaikkojen määrän ja joukkoliikenteen palvelut. Keskeisinä taksitarjontaa määrittävinä tekijöinä on otettu huomioon olemassa olevat lupamäärät ja viime vuosien ajosuoritteet.

Kysyntä- ja tarjontatekijöiden vaikutusta lupakiintiöihin kaikkien asiakasryhmien osalta on arvioitu pitäen lähtökohtana taksipalvelujen hyvää saatavuutta niin kaupunkimaisilla alueilla kuin maaseudullakin. Kiintiöt on pyritty vahvistamaan sellaiselle tasolle, että lupien määrä ei rajoita taksien saatavuutta myöskään vilkkaan kysynnän aikana eikä heikennä palvelujen laatua.

Keski-Suomen ELY-keskus pitää tärkeänä, että takseja on riittävästi myös elinkeinoelämän ja kuntien kuljetustarpeisiin. Lupamääriä vahvistettaessa on tämän vuoksi otettu huomioon kuntien sosiaali- ja terveystoimen sekä opetustoimen henkilökuljetusten järjestämistarpeet.

Lisätietoja: Liikennelupa-asiantuntija Outi Vilander puh. 0295 024 722

 Vuoden 2014 taksilupien enimmäismäärät (pdf, 21 kt)


Alueellista tietoa