Uutiset 2022

Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Tämän vuoden eläinpalkkioiden haku on käynnissä 3.3. asti – tukiehdoissa muutoksia (Pirkanmaa)

Kaikki EU:n eläinpalkkioiden osallistumisilmoitukset päättyivät vuoden 2021 lopussa. Eläintilojen osallistumisilmoitukset ovat olleet voimassa toistaiseksi, mutta jatkossa nautapalkkiota, lypsylehmäpalkkiota sekä lammas- ja vuohipalkkiota on haettava vuosittain. Eläintilat voivat hakea vuoden 2022 palkkioita verkkoasiointipalvelu Vipussa 10.2.–3.3.2022. Palkkiota voi hakea myös paperilomakkeella 497 ”EU:n eläinpalkkioiden haku”. Lomake palautetaan oman alueen maaseutuelinkeinoviranomaiselle.

Uutta eläinpalkkioissa

Lypsylehmä (AB-alue)-, emolehmä (Koko maa)-, emolehmähieho (Koko maa)-, saaristohieho-, uuhi- ja kuttupalkkio (AB-alue)

 • Eläimen on oltava omassa tai samaa tukea hakeneen hallinnassa 31.3.2022.
 • Tuen määräytymisjakso on 1.4.–31.12.2022.
 • Tuki maksetaan eläimen haltijalle, jos
  • aikaisempi haltija on hakenut samaa eläimen toimenpidettä tukivuonna 2022
  • eläimen kaikki ilmoitukset eläinrekisteriin on tehty ajoissa ja oikein
  • tukiehdot täyttyvät.
 • Palkkio maksetaan määräytymisjakson viimeisimmälle, ehdot täyttävälle haltijalle.
 • Huomioi, että myös eläimen edellisen haltijan rekisterivirheet vaikuttavat eläinpalkkioihin.

Sonni- ja härkäpalkkio (Koko maa)

 • Tukiehdot täyttävä sonni tai härkä on oltava tuenhakijan hallinnassa vähintään 30 päivää yhtäjaksoisesti 1.4.-31.12.2022 välisenä aikana.
 • Sonni- ja härkäpalkkiota maksetaan eläimen haltijalle, jos
  • hän on hakenut eläimen palkkiota
  • eläimen ilmoitukset eläinrekisteriin on tehty ajoissa ja oikein
  • tukiehdot täyttävä eläin on ollut tuenmääräytymisjaksolla hallinnassa yhtäjaksoisesti 30 päivää
  • tukiehdot täyttyvät.
 • Palkkio maksetaan määräytymisjakson viimeisimmälle, ehdot täyttävälle haltijalle.
 • Huomioi, että myös eläimen edellisen haltijan rekisterivirheet vaikuttavat eläinpalkkioihin.

Teuraspalkkiot (hiehot, karitsat, kilit, koko maa)

 • Tuen määräytymisjakso on 1.1.-31.12.2022.
 • Rekisteritiedot oltava kunnossa.

Palkkioiden saamisen edellytyksenä on, että eläintenrekisteritiedot ovat kunnossa. Eläinrekisteriin on ilmoitettava mm. syntymät, ostot, poistot ja siirrot 7 vrk:n kuluessa. Poikkeuksena tästä on vuohien ja lampaiden poikimailmoitus, joka tulee tehdä viimeistään 90 vrk:n kuluessa tapahtumasta.

Lisäksi tuenhakijan on rekisteri-ilmoitusten yhteydessä tarkastettava myös, että mm. eläimen rotuun, sukupuoleen ja käyttötapaan liittyvät asiat ovat kunnossa. Eläinrekistereissä todetut puutteet aiheuttavat yhdessä eläinten merkintään liittyvien puutteiden kanssa valtaosan valvonnoissa havaituista seuraamuksista.

Nautapalkkiot, lypsylehmäpalkkio sekä lammas- ja vuohipalkkiot

Vipu-ohje eläinpalkkioiden hakuun

Tietopaketti vuoden 2022 eläinpalkkiosta

EU:n eläinpalkkioiden hakuohje

Lisätiedot

Lisätietoja Pirkanmaan ELY-keskuksessa antavat:

 • Liisa Luukkaala, puh. 0295 036 070
 • Seppo Itävaara, puh. 0295 036 051

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi