Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Suomen siltojen kuntoluokitusta uudistettiin

Väylävirasto on uudistanut siltojen kuntoluokitusmallin tuoreen projektiraportin pohjalta.

Kahden eri näkökulman, rakenteellisen kunnon ja liikenneturvallisuuden, tarkastelu antaa sillan kunnosta laajamittaisemman kokonaiskuvan ja mahdollistaa korjaustarpeiden monipuolisemman arvioinnin sekä ennustettavuuden.

Sillat jaetaan jatkossakin viiteen eri kuntoluokkaan, mutta nyt mallia on uudistettu. Sillan kunto määräytyy jatkossa huonokuntoisimman päärakenneosan kuntoarvion mukaan. Kuntoa tarkastellaan aiemmasta poiketen eriytetysti kahdesta eri näkökulmasta: rakenteellisen kunnon ja turvallisuuden.

Lue lisää:

Suomen siltojen kuntoluokitusta uudistettiin (Väyläviraston tiedote 19.2.2024, vayla.fi)

Maantiesiltojen kuntojakauma uuden ja vanhan kuntoluokituksen mukaan (Väyläviraston pdf-dokumentti)