Navigointivalikko
Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Suomalaiset asettuvat talvikuukausiksi kotinurkilleen (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus)

Suomalaisten liikkuminen vähenee talvikuukausina. Matkat ovat lyhyempiä ja niitä on muihin vuodenaikoihin verrattuna vähemmän. Tiedot selviävät valtakunnallisesta henkilöliikennetutkimuksesta, joka tehdään viiden vuoden välein.

Matkojen lukumäärä jakautuu kuukausille tasaisemmin kuin kuljetut kilometrit. Kesällä matkat ovat pidempiä ja painottuvat vapaa-aikaan, ja näillä matkoilla käytetään myös majoituspalveluja. Määrällisesti eniten matkoja tehdään keväällä ja syksyllä.  Kevään ja syksyn pitkät matkat ovat työ- ja asiointipainotteisia. Talven pitkät mökkimatkat Lappiin erottuvat tilastossa selkeänä piikkinä.

Kaiken kaikkiaan suomalaiset tekevät yhteensä noin 100 miljoonaa yli 100 kilometriä pitkää kotimaanmatkaa vuodessa.
 

Kesällä pyöräilijä, talvella kävelijä

Arkiliikkumisen muotona suomalaisilla painottuu autoilu. Hyötyliikuntaa harrastetaan kuitenkin ympäri vuoden; kesällä pyöräilevät siirtyvät talvikuukausiksi ennemminkin jalankulkijoiksi tai joukkoliikenteeseen kuin autoiluun. Keski-ikäiset ja sitä vanhemmat vähentävät todennäköisemmin pyöräilyään talveksi, kun taas nuoremmat jatkavat pyöräilyä läpi vuoden.
 

Uusi tutkimus käynnistyy tammikuussa

Valtakunnallisesta henkilöliikennetutkimuksesta saadaan merkittävää tietoa suomalaisten liikkumistottumuksista sekä niiden muutoksista kaikkina vuodenaikoina. Edellinen tutkimus tehtiin 2010 - 2011, ja tammikuussa 2016 käynnistyy uusi tutkimusjakso. Tietoja hyödynnetään parannettaessa liikkumismahdollisuuksia ja liikenneturvallisuutta sekä pyrkimyksissä vähentää liikenteen ympäristöhaittoja.

Tutkimus tehdään otantatutkimuksena ja siihen kerätään 65 000 suomalaisen liikkumiseen liittyvää tietoa sekä valtakunnallisesti että tarkemmin usealla kaupunkiseudulla. Tarkemmat tutkimukset tehdään Helsingin, Joensuun, Oulun, Riihimäen, Salon, Tampereen ja Turun seuduilla, Päijät-Hämeessä sekä itäisellä ja läntisellä Uudellamaalla. Tutkimukseen osallistuvat poimitaan väestörekisteristä. Menetelminä ovat puhelimen ja kirjeen lisäksi verkkopohjaiset kyselyt. Tutkimuksen tulokset ovat käytettävissä vuoden 2017 lopussa. Tutkimuksen teettää Liikennevirasto ja tiedot kerää TNS Gallup.
 

Lisätietoja:

Asiantuntija Tytti Viinikainen puh. 0295 34 3920, Liikennevirasto,
Liikennejärjestelmäasiantuntija Soile Purola, puh. 0295 038 275, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus


Alueellista tietoa