Navigointivalikko
Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2013

Sivulla on ELY-keskusten uusimmat tiedotteet, alkaen huhtikuusta 2013. Vanhemmat tiedotteet löytyvät vasemmalta kohdasta Tiedotearkisto.

Tiedotteet 2013

Sukevan Raudanjoentien parantaminen on päätöksessään (Pohjois-Savon ELY-keskus)

Uuden kevyen liikenteen väylän rakentaminen Raudanjoentien (maantie 16296) varteen Sukevan taajamassa on päättymässä. Uusi väylä suojateineen parantaa erityisesti kevyen liikenteen kulkijoiden turvallisuutta. Lisäksi kavennettu sekä saneerattu Raudanjoentie ja sille tehty korotettu liittymäalue hillitsevät ajoneuvojen nopeuksia.

Hankkeessa uusittiin tievalaistus ja jatkettiin valaistusta Raudanjoentien ja valtatie 5:n väliselle osuudelle, jossa oli aiemmin valaistuksen osalta epäjatkuvuuskohta. Sukevantien liittymään rakennettiin korkealle penkereelle odotustasanne liittymästä lähtöä helpottamaan ja suojatiesaareke ajanmukaisine kevyen liikenteen kaiteineen. Raudanjoentiellä leikattiin muutama pieni kumpu näkemien parantamiseksi ja siirrettiin kaksi vaarallisen jyrkkää liittymää turvallisempaan paikkaan. Kaivutöiden yhteydessä rakennettiin tielle uusi sadevesiviemäri ja korjattiin avo-ojakuivatusta.

Raudanjoentie siirtyy marraskuun alusta Sonkajärven kunnan hallinnoimaksi ja ylläpidettäväksi asemakaavoitetulta osin eli Sukevantien ja Raudanjoen väliseltä osuudelta.

Hanke toteutettiin Pohjois-Savon ELY-keskuksen ja Sonkajärven kunnan yhteisrahoituksella ja sen kokonaiskustannukset olivat noin 0,7 M€. Urakoitsijana toimi Andament Oy. Suunnittelijana hankkeessa oli FCG Finnish Consulting Group Oy.

Hankkeen yhteydessä Pohjois-Savon ELY-keskus paransi Raudanjoentietä Raudanjoen ja valtatie 5:n välillä sekä päällysti vankilantietä (maantie 16299) Urheilukentäntien ja Ristikkotien välisellä osuudella.

Lisätietoja hankkeesta antaa Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta rakennuttajana toiminut projektivastaava Joona Peltoniemi p. 0295 026 753.

 

 


Alueellista tietoa