Navigointivalikko
Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Stena Recycling Oy:n tulipalon sammutusvesien vaikutukset alkavat laimeta vesistössä (Hämeen ELY-keskus)

Stena Recycling Oy:n tulipalon sammutusvesien vaikutukset alkavat laimeta vesistössä. Maanantaina 20.7. otettujen vesinäytteiden perusteella Köylinjoen vedenlaatu on parantunut viime viikosta ja alkaa palautua luonnonvesien parametrien (ravinteet, happipitoisuus, sameus ja kiintoaine) kohdalla joelle tyypilliseksi. Vaarallisista aineista PAH-yhdisteet eivät ylitä savimaiden joille asetettuja ympäristönlaatunormeja (ESQ), mutta raskasmetalleista EQS ylittyy lyijyn ja kadmiumin kohdalla.  Toisaalta raskasmetalleista ei ole tutkimustietoa varhaisemmalta ajalta, joten niiden pitoisuuksien kehityksestä ei voida sanoa mitään.

 

Lisätietoja

Vesitalousasiantuntija Heini-Marja Hulkko, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 183

 

Tiedotus

Kirsi Elomaa, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 037

 


Alueellista tietoa