Uutiset

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

Sote-alalle on haasteellista houkutella työvoimaa ja pitää nykyisistä kiinni

Sosiaali- ja terveysalan työvoiman saatavuus näyttää tulevaisuudessa haasteelliselta, ja työvoimapula on jo nykyisellään suuri. Erityisen tärkeää on parantaa alan vetovoimaa ja työn tekemisen olosuhteita. Yksityisen sektorin rooli työllistäjänä tulee tunnistaa paremmin.

Tämä selviää sote-alan 15.2.2021 julkistetusta toimialaraportista, jossa luodaan katsaus alan työvoimakysymyksiin tarkastelemalla toimintaympäristön ajankohtaisia ja pidemmän aikavälin muutoksia. 

Suuria muutoksia sote-alan työvoiman kysynnässä vuonna 2020

Koronapandemia on vaikuttanut monin tavoin sote-palvelualan työvoimaan. Muutokset sote-alan työvoiman kysynnässä ovat olleet vuonna 2020 valtavan nopeita ja merkittäviä. Kun työmäärä on koronan hoidossa ollut suuri, on samanaikaisesti toisaalla, esimerkiksi suun terveydenhuollossa, ollut lomautuksia. Sote-alalla syntynyt kuormitus jatkuu vielä pitkään. Tähän kuormitukseen ja henkilökunnan sekä yrittäjien jaksamiseen tulee kiinnittää huomiota.

Digitalisaatio on sote-palveluissa edennyt koronapandemian myötä. Raportin mukaan on tärkeää strategisesti johtaa tulevaa: miten ja millaisia digitaalisia palveluja ja teknologisia innovaatioita on tarkoituksenmukaista käyttää ja millaisia kokemuksia ja haasteita digitalisaatioon on henkilöstön näkökulmasta liittynyt.

Lue lisää: