Navigointivalikko
Uutiset 2017

Uutiset 2017

Uutiset 2017

Sininen biotalous, toteuttajia hankkeille haetaan (Kaakkois-Suomi)

Maa- ja metsätalousministeriö etsii toteuttajia sinisen biotalouden hankkeille. Hallituksen kärkihankerahoitusta myönnetään vesistömatkailuun, vesialan kansainvälistymiseen sekä vesistöissä olevien ravinteiden ja energian kestävään hyödyntämiseen. Hakuaika päättyy 14.7.2017 ja rahoitusta on tarjolla 1,5 miljoonaa euroa.

Sinisellä biotaloudella tarkoitetaan uusiutuvien vesiluonnonvarojen kestävään käyttöön ja vesiosaamiseen perustuvaa liiketoimintaa. Vesien hyvä tila on sinisen biotalouden perusta. Sen saavuttaminen ja ylläpitäminen tukee sinisen biotalouden tuotteiden ja palveluiden kehittämistä sekä markkinointia. Tärkeimpiä osa-alueita ovat vesiosaamiseen ja -teknologiaan liittyvä liiketoiminta, vesistöihin perustuva matkailu, vesibiomassan hyödyntäminen sekä kalatalouden arvoketju. Lisäksi vesiluonnonvarojen aineettomien arvojen merkitys on hyvin suuri. Vesialueet ovat tärkeitä paitsi taloudellisen toiminnan, myös ihmisten hyvinvoinnin, virkistäytymisen ja terveyden kannalta.

Avustettavat hankkeet

Maa- ja metsätalousministeriö avaa määräaikaisen hakumenettelyn sinisen biotalouden kansallisen kehittämissuunnitelman toteuttamiseksi seuraavissa teemoissa:

1. Vesialan kansainvälistymisen vauhdittaminen
2. Vesistömatkailun uudet palvelukonseptit
3. Vesistöissä olevien ravinteiden ja energian kestävä hyödyntäminen

Sinisen biotalouden hankkeiden hakumenettelyn ohje (pdf, 388 kt )

Avustuksen hakeminen

Hakuaika päättyy 14.7.2017. Hakemukset on jätettävä viimeistään haun päättymispäivänä kirjallisesti klo 16.15 mennessä Etelä-Savon ELY-keskukseen. Hakemukseen tulee liittää tarkempi hankesuunnitelma, jonka pituus on enintään 15 sivua.

Hakemukset lähetetään Etelä-Savon ELY-keskukselle sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo.etela-savo(at)ely-keskus.fi tai postitse osoitteella Etelä-Savon ELY-keskus, kirjaamo, PL 164, 50101 Mikkeli.

Hakulomake (docx)

Hakulomake (pdf)

Lisää tietoa sinisestä biotaloudesta löytyy LUKEn eli  Luonnonvarakeskuksen Sininen Biotalous -sivuilta


Alueellista tietoa