Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Sinilevää paikoitellen Pohjois-Karjalassa (Pohjois-Karjala)

Valtakunnallinen leväseuranta on käynnissä Pohjois-Karjalassa; meneillään on jo 21. kesä. Leväseurantaa tehdään yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen (SYKE), ELY-keskusten, kuntien ja vapaaehtoisten havaitsijoiden kanssa. Koulutetut havainnoitsijat tekevät vakiokohteissa silmämääräiset havainnot viikoittain 3.6.–28.9.2019, tiistaisin ja keskiviikkoisin. Koko Suomen kattavan havainnoinnin tavoitteena on saada yleiskuva sisävesien sekä merialueen sinilevätilanteesta ja sen vaihtelusta.

Leväseurannan alkukesän tulokset

Pohjois-Karjalan ELY-keskus tekee säännöllistä leväseurantaa yhdessä vapaaehtoisten havainnoitsijoiden kanssa 21 järvikohteessa (http://www.jarviwiki.fi/wiki/Pohjois-Karjalan_elinkeino-,_liikenne-_ja_ymp%C3%A4rist%C3%B6keskus/Lev%C3%A4tilanne). Kesäkuun alkupuoliskolla sinileviä on havaittu jonkin verran, tällä viikolla Höytiäisellä Kontieniemessä ja Heposelällä Huhtiniemessä sekä Pyhäselän Honkaniemessä ja Vehkalahdessa.   (http://www.jarviwiki.fi/wiki/Pohjois-Karjalan_elinkeino-,_liikenne-_ja_ymp%C3%A4rist%C3%B6keskus/Lev%C3%A4tilanne). Säännöllisen leväseurannan lisäksi on ilmoitettu neljästä yksittäisestä havainnosta. Viime aikojen kovat tuulet ovat sekoittaneet vesimassoja nostaen ravinteita sekä sinilevien lepoitiöitä lähemmäs pintakerroksia. Tuulien tyyntyessä ja auringon lämmössä levien kukinnat ovat mahdollisia.

Vesien lämpötila on vaihdellut paljon alkukesästä. Helteet nostivat lämpötilaa ajoittain pitkän ajan keskiarvoa korkeammalle, mutta voimakkaat tuulet ja kylmät jaksot jäähdyttivät ne nopeasti. Keskiviikkona Pielisjoen lämpötila oli 18°C ja Pielisellä Nurmeksessa 13 °C.  (http://wwwi3.ymparisto.fi/i3/tilanne/fin/Lampotila/Lampotila.htm).

Yksittäiset levähavainnot

Pohjois-Karjalan ELY-keskus ottaa vastaan tietoja levähavainnoista maakunnan alueelta. Myös levänäytteitä voi toimittaa (https://www.ely-keskus.fi/documents/10191/284528/Levanaytteiden_toimitusohje2016.pdf/ce2c395e-8e8a-4517-b3d3-18dadc4ad784 ). Järviwiki.fi-palveluun voivat kaikki tallentaa havaintojaan järvien levätilanteesta, muiden järvikohtaisten havaintojen ohella. Järviwikin Havaintolähetti-verkkosovellus mahdollistaa havaintojen tallentamisen myös älypuhelimen kautta vaikka paikan päällä.

Levätilanteesta tiedottaminen

Kaikki levätilannetiedot kootaan Järviwikiin (www.jarviwiki.fi) levätilannesivuille. Leväkatsaukset koko maan tilanteesta tehdään torstaisin, kesä−elokuussa, ymparisto.fi – verkkopalveluun:  www.ymparisto.fi/levatilanne. Pohjois-Karjalan ELY-keskus julkaisee maakuntakohtaisen leväkatsauksen torstaisin joitakin kertoja seurannan aikana, kesä−syyskuussa:  www.ely-keskus.fi/web/ely/levatilanne.

Lisätietoja: vesistöasiantuntija Minna Kukkonen, Pohjois-Karjalan ELY-keskus, puh. 0295 026 114, Henna Koivunen

 


Alueellista tietoa