Uutiset

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

Sinilevätilanne rauhoittunut sekä sisävesillä että merialueilla

Sisävesillä ja Itämeren rannikoilla sinilevähavaintojen määrä on kääntynyt laskuun. Sisävesillä tilanne on tavanomaista rauhallisempi. Yleensä sinilevää esiintyy elokuussa eniten. Avomerialueilla olosuhteet ovat rauhoittuneet tuulisen viikonlopun jäljiltä. Kuluneella viikolla Selkämeren sekä Suomenlahden suun sinileväesiintymien painopisteet ovat siirtyneet poispäin Suomesta.

Järvillä havaittu keskimääräistä vähemmän sinilevää

Sisävesillä esiintyy lähes koko maassa keskimääräistä vähemmän sinilevää. Hieman sinilevää havaittiin 23:lla ja runsaasti sinilevää havaittiin seitsemällä valtakunnallisen sinileväseurannan havaintopaikalla. Erittäin runsaita kukintoja ei havaittu havaintopaikoilla.

Loppukesällä järvissä voi esiintyä myös ruskeita, kellertäviä tai ruosteenpunaisia lauttoja, jotka aiheutuvat ruostesienen itiöiden massaesiintymistä. Ruostesienen itiöt ovat terveydelle vaarattomia. Runsaasti itiöitä sisältävä uimavesi saattaa aiheuttaa uimarille samanlaisia silmäoireita kuin siitepölylautat.

Sekä Itämeren rannikoilla että avomerialueilla vähemmän sinilevää

Itämeren rannikoilla sinilevähavaintojen määrä on kääntynyt laskuun. Havaintoja on huomattavasti vähemmän verrattuna vuosien 1998–2020 keskiarvoon tänä ajankohtana. Rannikolla on tapahtunut lähes kauttaaltaan kumpuamista, jossa alempi kylmä vesimassa nousee pintaan ja täten heikentää kukintoja.

Suomen avomerialueilla olosuhteet ovat rauhoittuneet tuulisen viikonlopun jäljiltä. Kuluneella viikolla Selkämeren lautta on ollut pääosin sekoittuneena, mutta tyynissä olosuhteissa osia siitä on voinut nousta pintaan. Kuitenkin esiintymä on pienentynyt pinta-alaltaan verrattuna viikon takaiseen tilanteeseen, ja kukinnan painopiste on siirtynyt poispäin Suomesta. 

Rannikkovesissä, etenkin Selkämerellä, on kuluneella viikolla havaittu satelliittihavainnoissa vaihtelevia määriä veteen sekoittunutta sinilevää.

Suomenlahden suulla sinileväkukinta jatkuu ja on osittain noussut pintaan ja hieman vahvistunut verrattuna viikon takaiseen tilanteeseen. Varsinaista pintakukintaa ei ole kuitenkaan viime aikoina havaittu Suomen merialueilla, ja aivan viime päivinä Suomenlahden suun esiintymän painopiste onkin siirtynyt poispäin Suomesta.

Lue lisää

Sinilevätilanne rauhoittunut sekä sisävesillä että merialueilla (syke.fi)