Navigointivalikko
Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2013

Sivulla on ELY-keskusten uusimmat tiedotteet, alkaen huhtikuusta 2013. Vanhemmat tiedotteet löytyvät vasemmalta kohdasta Tiedotearkisto.

Tiedotteet 2013

Seutukuntien kehitysnäkymät ovat edelleen heikot (Uudenmaan ELY-keskus)

Talous- ja työllisyystilanne on tällä hetkellä lähes kaikilla alueilla tavanomaista heikompi. Heikon tilanteen odotetaan jatkuvan vielä seuraavat puoli vuotta. Vasta vuoden päähän ulottuvat arviot ovat positiivisempia, todetaan työ- ja elinkeinoministeriön ja ELY-keskusten kokoamassa raportissa.

Uudellamaalla perustetaan yrityksiä

Uudellamaalla yritysten perustamisaktiivisuus on maan korkein. Vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä Uudenmaan ELY-keskuksen alueella aloitti 3 308 uutta yritystä, mikä on tosin 208 yritystä vähemmän kuin vuosi sitten samaan aikaan. Kasvuyrittäjyyden osuus yrityskannasta on myös korkea, vuosina 2008-2011 kasvuyrittäjyyden osuus yrityskannasta oli yli prosentti.

 

Uudenmaan teollisuuden, rakentamisen sekä palveluiden suhdannetilanne on tällä hetkellä normaalia huonompi. Suhdanneodotukset ovat syn­kentyneet kesän aikana. Tosin Uudenmaan palveluyritysten suhdanneodotukset ovat hi­venen koko maan keskiarvoa paremmat.

 

Yhtenä tulevaisuuden suurena haasteena Uudellamaalla ja erityisesti pääkaupunkiseudulla on Nokia-klusterin vaikeuksien myötä työttö­mäksi jääneiden insinöörien ja suunnittelijoiden integroiminen uudelleen työelämään. Irti­sanotut henkilöt ovat perustaneet Uudellamaalla paljon uusia yrityksiä, mutta näiden työllistävä vaikutus ei ole ainakaan lyhyellä kantamalla ollut riittävän suuri. Onkin odotet­tavissa, että elektroniikkateollisuuden vaikeudet jatkuvat Uudellamaalla vuosia eteenpäin.

 

On vaarana että rakennusalan heikot näkymät tulevat lähitulevaisuudessa entisestään vähentämään uudisrakentamista. Lisäksi teollisuuden ja kaupan alan yritykset siirtävät in­vestointihankkeitaan, mikä tulee näkymään mm. toimitilarakentamisessa.

Kasvun pilkahduksia vain liike-elämän palveluissa

Palveluiden liikevaihdon kääntäminen nousuun on Uudenmaan talouden vireydelle elintärkeää. Tällä hetkellä kasvu on lähes pysähtynyt. Ainoa kasvun pilkahdus on käytän­nössä liike-elämän palveluiden varassa. Se miten heikossa suhdannetilanteessa yritykset investoivat mm. konsultointitoimintaan, ohjelmistoihin, lakiasiain- ja laskentatoimen- sekä puhdistuspalveluliiketoimintaan määrittelee palveluiden lähitulevaisuuden kehityksen.

 

Uudenmaan ELY-keskuksen alue muodostuu neljästä seutukunnasta, jotka ovat Helsingin seutukunta, Raaseporin seutukunta, Porvoon seutukunta ja Loviisan seutu­kunta. Helsingin seutukunnan merkitys alueen ja koko maan kannalta on tärkeä, sillä alu­eella tuotetaan kolmannes koko maan arvonlisäyksestä.

Alueelliset kehitysnäkymät on työ- ja elinkeinoministeriön ja ELY-keskusten kaksi kertaa vuodessa ilmestyvä julkaisu, johon on koottu ELY-keskusten näkemykset alueidensa seutukuntien nykytilasta ja tulevasta talouskehityksestä puolen vuoden ja vuoden kuluttua.

Alueelliset kehitysnäkymät 2/2013 -raportti löytyy osoitteesta: www.temtoimialapalvelu.fi

Lisätietoja Uudenmaan kehitysnäkymistä:
suunnittelija Jouni Nupponen, Uudenmaan ELY-keskus, 0295 021 117
jouni.nupponen(at)ely-keskus.fi

Lisätietoja koko maan kehitysnäkymistä:

  • neuvotteleva virkamies Esa Tikkanen, TEM, 050 040 5459
  • kehittämispäällikkö Jouko Nieminen, Varsinais-Suomen ELY-keskus, 040 770 3010
  • tiedottaja Henni-Liisa Stam, TEM, 029 504 8142

Alueellista tietoa