Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Seinäjoen Pajuluoman pilaantunut sedimentti on puhdistettava (Etelä-Pohjanmaa)

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on 4.3.2019 velvoittanut VR Yhtymä Oy:n ja Väyläviraston puhdistamaan ja kunnostamaan Seinäjoen kaupungin halki virtaavan Pajuluoman sedimentin noin yhden kilometrin matkalta. Kunnostamiseen liittyvät luvat tulee hakea viimeistään 30.9.2019 ja kunnostuksen tulee olla tehtynä viimeistään 31.12.2021.

Valvonnallinen määräys on annettu sen jälkeen, kun Vaasan hallinto-oikeus on syksyllä 2018 antamassaan päätöksessä tulkinnut, että puhdistamisesta määrääminen kuuluu valvontaviranomaiselle eikä lupaviranomaiselle. Pajuluoman pilaantuminen on aiheutunut 1900-luvun alussa rakennetulla Seinäjoen ratapihalla harjoitetusta Valtion rautateiden toiminnasta. Ratapihan alueella on vuosien mittaan tehty maaperän kunnostustöitä mutta Pajuluoman pilaantunutta sedimenttiä ei ole kunnostettu.  Sedimentistä on löydetty mm. PAH-yhdisteitä, mineraaliöljyjä ja haihtuvia orgaanisia hiilivetyjä. Sedimentin puhdistumisen luonnollisella tavalla on arvioitu olevan hyvin hidasta.

Lisätietoja:

  • Yksikön päällikkö Päivi Kentala, puh. 0295 027 828

Alueellista tietoa