Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

Savipohjaisen materiaalin kokeilu kevyen liikenteen liukkauden torjunnassa jatkuu ensi talvena (Pohjois-Pohjanmaa)

ELY-keskus, Oulun alueen alueurakoitsijana toimiva YIT Oyj ja Kekkilä Oy ovat testanneet savipohjaista pohjaista materiaalia liukkauden torjunnassa kuluvana talvena. Hiekoituskokeilu alkoi viikolla neljä ja päättyi huhtikuussa 2017. Tavoitteena oli testata suomalaista savipohjaista tuotetta ja sen soveltuvuutta kevyen liikenteen liukkauden torjunnassa hiekoitusmurskeen ja hiekan tilalla.

Savipohjaisen materiaalin eduksi arvioitiin etukäteen mm. sen keveys. Materiaali uppoaa kiviainesta hitaammin jään alle, minkä odotettiin vähentävän hiekoituksen tarvetta. Materiaali on luonnontuote, joten sen poistamisen on ajateltu olevan keväällä helpompaa ja nopeampaa. Kokeiltavan tuotteen on arveltu myös pölyävän vähemmän.  Materiaali on pehmeämpisärmäistä, joten se ei käsitysten mukaan puhkaise niin helposti polkupyörän renkaita.

ELY-keskus keräsi kokeilun aikana palautetta urakoitsijalta ja kevyen liikenteen väylän käyttäjiltä. Mitään negatiivista ei tullut palautteissa esille, mutta valitettavasti lopputalvi oli sellainen, että hiekoituskertoja oli kokeilun näkökulmasta liian vähän. Riittäviä kokemuksia uuden materiaalin toimivuudesta ei näin ollen saatu ja kokeilu jäi keskeneräiseksi.  Tästä syystä on päätetty, että kokeilua jatketaan samalla tieosuudella ensi talvena aloittaen heti ensimmäisestä hiekoitustarpeesta


Lisätietoja antavat:

Kunnossapitopäällikkö Markku Tervo, puh. 0295 038 293, ELY-keskus,
Työpäällikkö Ilkka Nissilä, puh. 040 357 0833, YIT Oyj,
Myyntipäällikkö Miika Keränen, puh. 050 563 7038, Kekkilä Oy.


Alueellista tietoa