Navigointivalikko
Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2013

Sivulla on ELY-keskusten uusimmat tiedotteet, alkaen huhtikuusta 2013. Vanhemmat tiedotteet löytyvät vasemmalta kohdasta Tiedotearkisto.

Tiedotteet 2013

Sateiden myötä kuivuus helpotti Pirkanmaalla (Pirkanmaan ELY-keskus)

Viime viikkojen runsaat sateet ovat Pirkanmaalla kääntäneet sekä järvien että pohjavesien vedenkorkeudet nousuun.  Parhaimmillaan järvien ja pohjavesien pinnat ovat nousseet 20 – 30 cm. Maaperän vesivarastot ovat monin paikoin täydentyneet ajankohdan tavanomaiselle tasolle, mutta kaikki maahan imeytynyt sadevesi ei ole vielä päätynyt pohjavesivarastoihin, vaan täydentyminen tapahtuu viipeellä.  Tällä hetkellä pohjavedenpinnat ovat varsinkin moreenimaiden pienemmissä pohjavesimuodostumissa vielä jopa 70 cm ajankohdan tavanomaisia korkeuksia alempana.

Sekä luonnontilaisten että säännösteltyjen järvien vedenpinnat ovat pääsääntöisesti lähellä ajankohdan keskimääräisiä arvoja. Kuitenkin Pirkanmaan pohjoisosissa kuiva syksy näkyy edelleen alhaisina vedenkorkeuksina luonnontilaisilla järvillä. Ennusteiden mukaan nekin saavuttavat keskimääräiset tasot marraskuun loppuun mennessä.

Taulukossa on esitetty Pirkanmaan järvien vedenkorkeuksia 13.11.2013. Suluissa on esitetty vedenkorkeuden erotus (m) vuosien 2000-2012 ajankohdan keskiarvoon.

 

Korkeus merenpinnasta
13.11.2013

NN+ m

Vanajavesi (s)

79,13  (-0,03)

Pyhäjärvi (s)

76,88  (-0,04)

Näsijärvi (s)

95,17  (+0,02)

Kyrösjärvi (s)

82,83  (-0,26)

Kukkia, Pälkäne (lt)

86,64 (+0,28)

Längelmävesi  (lt)

83,81  (+0,01)

Keurusselkä (lt)

105,15  (-0,12)

Kitusjärvi, Virrat (lt)

115,90  (-0,04)

Tarjannevesi (lt)

95,43  (-0,27)

Toisvesi (lt)

97,50  (-0,15)

s = säännöstelty, lt = luonnontilainen

Varautuminen talveen alkaa

Talven lähestyessä ja pintavesien lämpötilojen laskun myötä hyyderiski Kokemäenjoessa kasvaa. Hyydettä ja hyydepatoja ehkäistään jääkannen avulla, jonka muodostumista edistetään pienentämällä Kokemäenjoen virtaamaa alle 300 m³/s. Tässä toimenpiteessä on säännöstellyillä järvillä (Näsijärvi, Vanajavesi ja Pyhäjärvi) suuri rooli.

Lisätietoja:

Vesistöennusteet Kokemäenjoen vesistöalueella (ymparisto.fi)

Pirkanmaa ELY-keskus:

  • ylitarkastaja Diar Isid puh. 0295 036 188 ja ympäristöinsinööri Harri Mäkelä 0295 036 359 (säännöstely)
  • hydrogeologi Matti Vänskä puh.  0295 036 400 (pohjavesiasiat)

Alueellista tietoa