Navigointivalikko
Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2013

Sivulla on ELY-keskusten uusimmat tiedotteet, alkaen huhtikuusta 2013. Vanhemmat tiedotteet löytyvät vasemmalta kohdasta Tiedotearkisto.

Tiedotteet 2013

Kaakkois-Suomen lisäjuoksutukset päättyvät (Kaakkois-Suomen ELY-keskus)

Saimaan lisäjuoksutus päättyy 12.5.2013. Vedenkorkeus on saavuttanut Saimaan ja Vuoksen juoksutussäännön mukaisen ylärajan. Ennusteiden mukaan vedenkorkeus ei suurella todennäköisyydellä nouse enää yli normaalivyöhykkeen ylärajan.  Juoksutuksissa siirrytään normaalikäytäntöön, jossa juoksutus määräytyy juoksutussäännön purkautumistaulukon mukaan. Purkautumistaulukko vastaa luonnontilaista purkautumista ennen voimalaitosten rakentamista.  Vähäluminen talvi ja vähäsateinen kevät Vuoksen vesistöalueella ovat syynä siihen, että vedenkorkeuden nousu sulamisaikana jää nyt erittäin pieneksi. 

Lisäjuoksutus aloitettiin 2.7.2012.  Juoksutusta nostettiin tuolloin 800 m³/s:oon.  Juoksutusta nostettiin elokuussa edelleen ja 10.9.–30.12.2012 juoksutus oli maksimissaan 1000 m³/s. Sademäärä vuonna 2012 oli koko Vuoksen vesistöalueella toiseksi suurin havaintojaksolla 1911–2012 vuoden 1974 sademäärän jälkeen. Ilman lisäjuoksutuksia Vuoksen juoksutus olisi ollut purkautumistaulukon mukaisena maksimissaan vuoden 2012 lopussa 900 m³/s. Kevättalvella juoksutus oli tammikuusta huhtikuun puoliväliin saakka 800 m³/s, jonka jälkeen juoksutus on ollut 700–750 m³/s.

Saimaan vedenkorkeutta saatiin alennettua lisäjuoksutuksilla vuodenvaihteeseen mennessä 32 cm. Saimaan vedenkorkeus olisi siis tuohon mennessä noussut 32 cm ylemmäksi kuin nyt toteutui. Saimaan lisäjuoksutuksilla onnistuttiin pitämään vedenkorkeuden nousu aisoissa.  Vedenkorkeus nousi vain muutaman senttimetrin yli normaalivyöhykkeen korkeimman ylärajakorkeuden.  Saimaan pintaa pyrittiin kyllä saamaan jo syksyllä alas, mutta 1000 m³/s:n juoksutuksella se ei onnistunut.  Syksyn juoksutusten yhteydessä kävi ilmi, että Vuoksen juoksutusmäärää on hyvin vaikeaa nostaa yli toteutuneen 1000 m³/s:n. 

Myös saimaannorppa selvisi vaikeasta tilanteesta.  Vedenkorkeutta ei voida luonnonsuojelulain vuoksi laskea kevättalvella aikaisempien vuosikymmenten ( 1970–1980-luvut) tapaan reilusti alas vaan tulee pyrkiä maksimissaan noin 20 cm:n alenemaan Saimaan jäätymisestä maaliskuun 20. päivään saakka.  Tämä siksi, että suojeltujen lajien pesinnän häiritseminen on luonnonsuojelulaissa kielletty.  Vedenkorkeuden alenema oli tänä keväänä lopulta 23 cm, mihin tarvittiin avuksi myös Pielisen ja Kallaveden lisäjuoksutuksia.  Tämä oli Pielisen osalta poikkeuksellinen toimenpide. Metsähallituksen johdolla toteutetut pesälaskennat osoittivat, että kuutteja syntyi ja selvisi ensimmäisistä viikoista noin keskimääräinen määrä (56 kpl), mikä oli vaikeaan tilanteeseen nähden hyvä tulos.

Palattaessa normaalijuoksutukseen 13.5.2013 juoksutus on keskimäärin 700 m³/s. Vedenkorkeuden noustessa juoksutus suurenee purkautumistaulukon mukaan. Kun vedenkorkeus kääntyy laskuun, juoksutus vastaavasti vähenee. 

Saimaan lisäjuoksutus 2012–2013 käsitellään suomalais-venäläisessä rajavesistöjen käyttökomissiossa todennäköisesti vuoden 2014 aikana. Tähän liittyen tarkastellaan yleensä myös korvauskysymyksiä.

Ohessa käyttöönne tarvittaessa excel-taulukko ja kuvapohja Saimaan vedenkorkeuskehityksestä 2012–2013. Tiedoissa on myös näkyvissä, miten vedenkorkeus olisi kehittynyt, jos ei olisi lisäjuoksutettu. Kuva ei ole valmis sellaisenaan julkaistavaksi.

Lisätietoja       

Vesistöinsinööri Jukka Höytämö, p. 0295 029 235

                             

 


Alueellista tietoa