Navigointivalikko
Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Rapukantojen hoito-ohjelma Etelä-Savoon (Pohjois-Savon ELY-keskus)

Etelä-Savoon on valmistumassa rapukantojen hoito-ohjelma, joka ohjaa jokirapukantojen säilyttämistä jatkuvasti leviävän täpläravun puristuksessa. Hoito-ohjelmassa on määritetty jokiravun suoja-alueet ja ne vesistöt, jotka täyttävät kansallisen rapustrategian mukaiset ehdot täplärapuistutuksille. Valmisteilla oleva hoito-ohjelma on parhaillaan lausunnolla.

 

Rapuruton ja täpläravun yhdessä aiheuttama jokiravun elinalueiden supistuminen on yksi raputalouden suurimmista haasteista.  Reittivesistöt ovat muuttumassa täplärapuvesistöiksi tai rapuja tuottamattomiksi vesistöiksi. Etelä-Savossa on runsaasti pienvesistöalueita jokirapukantojen säilyttämiseksi. Hoito-ohjelmassa on määritetty jokiravun suoja-alueet ja kalaviranomaisten istutuslupaharkintaa varten ne vesistöt, jotka täyttävät kansallisen rapustrategian mukaiset ehdot täplärapuistutuksille. Täplärapujen istutusten ja siirtojen tulee olla tarkoin harkittuja, koska täplärapujen kantama rapurutto muodostaa vesistöissä pysyvän tartuntalähteen. Täpläravun leviäminen lisää rapuruton riskiä sekä vähentää alkuperäisen ja arvokkaan jokiravun elinmahdollisuuksia.

 

Etelä-Savon raputaloutta tulee kehittää hallitusti ja yhteistyöllä. Kalastusalueet, osakaskunnat ja neuvontajärjestöt ovat avainasemassa ravustuskulttuurin kehittämisessä ja jokirapukantojen säilyttämisessä. Ravustajan vastuu korostuu jokirapukantojen suojelussa.  Hoito-ohjelman tavoitteena on ottaa huomion sekä joki- että täpläravun kannalta parhaat menestymisen edellytykset ja lisätä vesistöjen raputuottoa sekä ravustusmahdollisuuksia. Samalla pyritään keskittämään tiedottamista sekä rahoitusta alkuperäisten jokirapukantojen säilyttämiseksi ja elvyttämiseksi. Täplärapuistutukset sallitaan vesistöissä, joissa se on tuottoisa, eikä uhkaa jokirapukantoja.

 

ELY-kalatalouspalvelut pyytää lausuntoja valmisteilla olevaan hoito-ohjelmaan 31.8.2015 mennessä. Lausunnon voi jättää osoitteella Pohjois-Savon ELY-keskus, Järvi-Suomen kalatalouspalvelut, Kallanranta 11, PL 2000, 70101 Kuopio tai kirjaamo.pohjois-savo@)ely-keskus.fi.

Liite:

Hoito-ohjelma (luonnos):  Rapuja Etelä-Savoon – hallittu istuttaminen (7 Mt, pdf)

 

Lisätietoja:
kalatalousasiantuntija Seppo Reponen, puh. 0295 024 078, seppo.reponen(at)ely-keskus.fi


Alueellista tietoa