Navigointivalikko
Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2013

Sivulla on ELY-keskusten uusimmat tiedotteet, alkaen huhtikuusta 2013. Vanhemmat tiedotteet löytyvät vasemmalta kohdasta Tiedotearkisto.

Tiedotteet 2013

Rannikolta rakalle metsät tuotoiksi ilman hakkuita,  METSO-ohjelma vauhdissa ympäri Lappia (Lapin ELY-keskus)

Yksityisten maanomistajien lisäksi yhteismetsät, yritykset ja yhteisöt ovat löytäneet METSO-ohjelman. Ohjelma tarjoaa uusia vaihtoehtoja kannattavaan metsätalouteen. Korjuuoloiltaan vaikeat tai uudistumiselle haasteelliset kohteet voi muuttaa tuloiksi suojelukorvauksin. Hakkaamattomista kohteista saadut verovapaat tulot voi sijoittaa vaikkapa uusien puuntuotantoalueiden hankintaan.Suojelukorvauksilla puuntuottoalueita

Näin on metsäomaisuuttaan hyödyntänyt ja kartuttanut muun muassa Sallan yhteismetsä.

"METSO-ohjelma on osa toimintasuunnitelmaamme ja etsimme uusia kohteita jatkuvasti. Suojelukorvauksilla olemme hankkineet uusia puuntuottoalueita. METSOlla turvaamme myös tulevaisuuden tuottoja", kertoo Tapio Sinkkilä, Sallan yhteismetsän toiminnanjohtaja.

Lapissa yhteismetsät ovat lähteneet innostuneesti mukaan metsien monimuotoisuusohjelmaan. Yhteismetsät Sallasta, Ranualta ja Torniosta ovat tehneet suojelusopimuksen jo noin 300 hehtaarin osalta. Lisäksi vireillä on neuvottelut rauhoitussopimuksesta noin 1000 hehtaarin alalle.

Yhteisöjen ja yritysten yhteinen ohjelma

NATNET Life+ -hankkeessa (2012-2016) METSO-suojelusopimuksen on yksityisten maanomistajien lisäksi solminut myös seurakunta, muutama yhteismetsä ja metsäyhtiö. Vapaaehtoinen ja täysin verovapaa korvaus kiinnostaa erilaisia maanomistajia. Verojen lisäksi maanomistaja säästää uudistamiskulut kokonaisuudessaan!

"Tarkoituksenamme on lisätä luonnon monimuotoisuutta ja muodostaa ekologisia yhteyksiä olemassa olevien suojelualueiden välille vapaaehtoisin suojelusopimuksin. Suojelusopimuksesta saatu tulo on täysin verovapaata ja samalla maanomistaja säästyy uudistamis- ja taimikonhoitokuluilta sekä muilta metsänhoitotöiltä", korostaa projektipäällikkö Noora Raasakka.

"On hienoa, että metsänomistajat ovat ottaneet vapaaehtoisen metsiensuojelun näin hyvin vastaan!"

Suojelu osa kannattavaa metsätaloutta!

Valtakunnallinen METSO-ohjelma ei ole enää vain yksityisten suojelumyönteisten ja innokkaiden metsänomistajien vaihtoehto. Verovapaa tulo, helppous ja monimuotoisuuden suojelu kiinnostaa nyt kaikenlaisia metsänomistajaryhmiä. Verovapaa korvaus on kilpailukykyinen hakkuuvaihtoehtoon verrattuna.

Lisätietoja METSO-ohjelmasta, soveltuvista kohteista ja korvauksista saat Lapin ELY-keskuksesta ja NATNET Life+ -hankkeelta:
Projektipäällikkö, Noora Raasakka, [email protected], puh. 0295 037 501.


Alueellista tietoa