Navigointivalikko
Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2013

Sivulla on ELY-keskusten uusimmat tiedotteet, alkaen huhtikuusta 2013. Vanhemmat tiedotteet löytyvät vasemmalta kohdasta Tiedotearkisto.

Tiedotteet 2013

Rakennerahastohankkeiden hallinto keskitetään neljään ELY-keskukseen, asiakaspalvelua jatkossakin kaikista ELY-keskuksista (Satakunnan ELY-keskus)

Hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmä päätti 18.9.2013, että ensi vuoden alusta alkavalla rakennerahastokaudella neljä ELY-keskusta erikoistuu rakennerahastojen hallintoon. Jokaisella suuralueella on oma rakennerahastohallinnointiin erikoistunut ELY-keskus: Pohjois-Suomessa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Oulussa, Itä-Suomessa Etelä-Savon ELY-keskus Mikkelissä, Länsi-Suomessa Keski-Suomen ELY-keskus Jyväskylässä ja Etelä-Suomessa Hämeen ELY-keskus Lahdessa. Satakunta kuuluu Länsi-Suomen suuralueeseen, joten alueen rakennerahastohankkeita hallinnoivaksi ELY-keskukseksi tulee Keski-Suomen ELY-keskus Jyväskylässä. Käytännössä hankkeita valmistellaan edelleen alueilla ja asiakkaat saavat palvelua alueen omasta ELY-keskuksesta. Suuralueen rakennerahastohallinto toimii kuitenkin aina yhden keskitetyn johdon alaisena, eli hanke-esittelijät ja -päättäjä ovat rakennerahastoasioihin erikoistuneen ELY-keskuksen palveluksessa, vaikka toimivatkin hajautettuna suuralueen eri ELY-keskuksiin.

Jokaisessa maakunnassa on maakunnan yhteistyöryhmä, joka ohjaa hankevalintaa antamalla rahoittajaa sitovan lausunnon rakennerahasto-ELYlle oman maakuntansa alueelle kohdistuvista merkittävistä alueellisista hankkeista. Maakunnan yhteistyöryhmä ei kuitenkaan lähtökohtaisesti käsittele liikesalaisuuden piiriin kuuluvia yrityshankkeita, kuten ei tälläkään ohjelmakaudella.

Hallinnon uudistamista perustellaan mm. sillä, että tulevalla rakennerahastokaudella käytössä on lähes kolmasosa vähemmän rahoitusta, ja rahoituksen käyttöön halutaan joustavuutta ja vaikuttavuutta sekä kustannustehokkuutta. Erityisesti eteläisessä ja läntisessä Suomessa EU-varoja on käytettävissä jopa puolet vähemmän kuin kuluvalla ohjelmakaudella. Satakunnan ELY-keskuksella on ollut kaudella 2007–2013 käytettävissään keskimäärin 10 miljoonaa euroa vuosittain Euroopan aluekehitysrahaston ja Euroopan sosiaalirahaston hankkeisiin.

Uudistuksella haetaan myös säästöjä hankehallinnointiin. Säästöt syntyvät toiminnan tehostamisen, kokonaan sähköiseen hallintojärjestelmään siirtymisen ja hallintoon kuluvan rahoituksen suhteellisen osuuden pienentämisen myötä. Hallinnon tehostamisella tavoitellaan yhteensä noin 86 henkilötyövuoden vähennystä vuoden 2015 loppuun mennessä verrattuna vuoden 2013 tasoon. Vähennys koskee ELY-keskuksia, maakunnan liittoja ja keskushallintoa.

Hallitus päätti rakennerahastohallinnon uudistamisesta osana rakennepoliittista ohjelmaa. Uudistuksessa säilytetään kunkin ELY-keskuksen vahvuus oman alueensa asiantuntijana ja yhteistyö alueen toimijoiden kanssa. Kuluvan ohjelmakauden hankkeet hallinnoidaan loppuun kaikissa ELY-keskuksissa. Vanhan kauden hankkeita voidaan toteuttaa vielä vuoden 2015 alkupuolelle asti, ja esim. yritystukiin on vielä jonkin verran varoja sitomatta ja uusia hankkeitakin voidaan vielä ottaa käsittelyyn.

EU-hankkeiden hallinnon uudistus koskee Euroopan Unionin rakennerahastoja eli Euroopan aluekehitysrahaston ja Euroopan sosiaalirahaston tukemaa toimintaa.  Euroopan maaseuturahaston tukemien hankkeiden hallinnointia suunnitellaan uudella ohjelmakaudella järjestettäväksi kuten kuluvallakin ohjelmakaudella, jolla jokainen ELY-keskus on toiminut rahoituksen myöntäjänä ja maksajana.

Lisätietoja:
ylijohtaja Marja Karvonen,
p. 0295 022 111


Alueellista tietoa