Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

Pyhäjoen Puskakorvenkallion tuulivoimahanke käynnistyy (Pohjois-Pohjanmaa)

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on asettanut nähtäville Pyhäjoen Puskakorvenkallion tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointiohjelman. Hanketta ja arviointiohjelmaa koskeva yleisötilaisuus järjestetään tiistaina 14.2.2017 klo 17 alkaen Pyhäjoen kunnantalon valtuustosalissa (Kuntatie 1, Pyhäjoki). Tilaisuudessa on kahvitarjoilu alkaen klo 16.30. Kaikki asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita kuulemaan ja keskustelemaan.

Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukainen ympäristövaikutusten arviointiohjelma on nähtävillä 16.1.-28.2.2017 Pyhäjoen ja Kalajoen kunnan-/kaupunginvirastoissa ja pääkirjastoissa sekä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa (Veteraanikatu 1, Oulu), myös sähköisenä osoitteessa www.ymparisto.fi/puskakorvenkalliontuulivoimayva.

Smart Windpower Oy:n tytäryhtiö Puskakorven Tuulivoima Oy suunnittelee 19-23 tuulivoimalan suuruisen maatuulipuiston rakentamista Pyhäjoen Puskakorvenkalliolle.

Hankkeen vaihtoehdot:

Vaihtoehto 0 (VE0): Uusia tuulivoimalaitoksia ei toteuteta, vastaava sähkömäärä tuotetaan muilla keinoilla.
Vaihtoehto 1 (VE1): Smart Windpower Oy:n Puskakorvenkallion alueelle rakennetaan enintään 23 tuulivoimalan tuulivoimapuisto. Tuulivoimaloiden yksikköteho on 3-5 MW, tornin korkeus 137-165 metriä ja lavan pituus 83-85 metriä. Voimaloiden kokonaiskorkeus on 220-250 metriä.
Vaihtoehto 2 (VE2): Smart Windpower Oy:n Puskakorvenkallion alueelle rakennetaan enintään 19 tuulivoimalan tuulivoimapuisto. Tuulivoimaloiden yksikköteho sekä tornin ja lapojen pituus ovat samoja kuin VE1:ssä.

Sähkönsiirto
Tuulipuiston sisäinen sähkönsiirto tuulivoimalaitoksilta tuulipuiston omalle sähköasemalle toteutetaan maakaapelein. Sähkönsiirrolle tuulipuiston omalta sähköasemalta Kalajoen Jylkän sähköasemalle tutkitaan kolmea eri vaihtoehtoa (A, B ja C).

Jokaisella on oikeus esittää mielipiteensä ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta

Kannanotot toimitetaan kirjallisena 28.2.2017 mennessä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle, osoite PL 86, 90101 Oulu tai mieluiten sähköpostilla osoitteella [email protected]. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus antaa lausuntonsa arviointiohjelmasta viimeistään 28.3.2017. Lausunto, johon sisältyy yhteenveto arviointiohjelmaan jätetyistä kannanotoista, pidetään nähtävillä Pyhäjoen ja Kalajoen kunnan-/kaupunginvirastoissa ja pääkirjastoissa sekä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa.

Lisätietoja

Yhteysviranomaisena hankkeessa toimii Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Tuukka Pahtamaa, puh. 0295 038 394, [email protected] (tavoitettavissa 23.1. lähtien)

Hankkeesta ja ympäristövaikutusten arvioinnista vastaa Smart Windpower Oy/Puskakorven Tuulivoima Oy, Kalle Riihikoski, puh. 040 532 0008 ja Raimo Kivioja, puh. 040 747 6514, [email protected]

YVA-konsulttina toimii Ramboll Finland Oy, Petri Hertteli, puh. 040 809 3061 ja Marja-Leena Heikkinen, puh. 040 741 8586, [email protected]


Alueellista tietoa