Navigointivalikko
Uutiset 2014

Uutiset 2014

Uutiset

Puutavaran käsittelystä ei saa aiheutua vaaraa muille tielläliikkujille (Pirkanmaan ELY-keskus)

ELY-keskus on ohjeistanut yli 200 pirkanmaalaista toimijaa tiealueella tapahtuvasta puutavaran käsittelystä. Syy täsmennettyyn ohjeistukseen löytyy lisääntyneestä asiakaspalautteestamme ja ELY-keskuksen omista havainnoista kuormaamisen ja varastoinnin yhteydessä muulle liikenteelle aiheutuneista liikenteen vaaratilanteista.

Ohjeen lähettäminen puutavara-alan toimijoille katsottiin tarpeelliseksi, koska tiealueella on enenevässä määrin havaittu puutavaran käsittelystä liikenneturvallisuudelle aiheutuneita vaaratilanteita. Viime vuosina myös poliisi on kiinnittänyt asiaan enemmän huomiota. Puutavaran kuormaamiseen ja varastoimiseen sopimattomia paikkoja ovat erityisesti valta- ja kantateiden tiealueet, linja-autopysäkit sekä liittymien näkemäalueet.

Puun kivunnut kantohinta on saanut kotimaisen puutavaran liikkumaan metsästä sahalle aiempaa vilkkaammin. Myös lisääntynyt energiapuun käyttö on johtanut siihen, että rankoja on ryhdytty hakettamaan jo tiealueella. Puutavaran kuljetusta yleisillä teillä koskeva vanha Tiehallinnon ohje on pääosin edelleen asianmukainen, vaikka siitä puuttuukin haketusta koskeva maininta kokonaan. Liikennevirasto suunnittelee ajantasaistavansa voimassa olevan ohjeen lähitulevaisuudessa, mutta on selvää, ettei tiealueella hakettaminen ole nykyiselläänkään sallittua. Uudessa ohjeessa on tarve määritellä erityisesti energiapuun keruuseen, varastointiin, käsittelyyn ja kuljetukseen liittyvät asiat.

Pirkanmaalla on tällä hetkellä lähes 50 yleistä puutavaran varastointipaikkaa, joita toivotaan käytettävän ensisijaisesti puun väliaikaiseen varastointiin. ELY-keskus kartoittaa parhaillaan yhdessä alan toimijoiden kanssa mahdollisuutta perustaa uusia puutavaran varastointipaikkoja etenkin Etelä-Pirkanmaalle.


Alueellista tietoa