Navigointivalikko
Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Puulan virtavedet kuntoon yhdellä kertaa (Etelä-Savon ELY-keskus)

Puulaan laskevia vesireittejä ja koskikohteita aletaan lähivuosina kunnostaa. Työn vauhdittamiseksi useampi vesireitti kunnostetaan samalla kertaa. Kunnostuksella pyritään edistämään erittäin uhanalaisen järvitaimenen luontaista lisääntymistä.

Kunnostuskohteina ovat Mikkelin Korpikoski sekä Kangasniemen Vuojakoski, Tamaranjoki, Kolhonkoski, Äkrynkoski, Tiiholankoski ja Kokkoniemenkoski. Kunnostuksessa koskipaikkoja kivetään ja sorastetaan taimenen lisääntymis- ja poikasalueiksi. Vuojakoskeen rakennetaan luonnonmukainen kalatie kalojen nousumahdollisuuden palauttamiseksi.

Kunnostussuunnitelmat tehdään Etelä-Savon ELY-keskuksen ja ELY-kalatalouspalvelut Järvi-Suomen hallinnoimissa hankkeissa, joiden alustava kustannusarvio on noin 150 000 euroa. Osa suunnitelmista on jo valmistunut ja osa valmistumassa. Syksyn aikana neuvotellaan Puulan kalastusalueen ja Kangasniemen kunnan kanssa hankkeiden jatkamisesta lupa- ja toteutusvaiheeseen. Rakentamishanke käynnistyy aikaisintaan talvella 2016-2017, mutta rahoituksen järjestyessä todennäköisesti vasta vuonna 2018.

Vesialueen omistuksen rikkonaisuus hidastaa työtä

Tamaranjoen ja Kokkoniemenjoen vesialueen omistus on rikkonaista eikä vesialueita hallitse käytännössä kukaan. Järjestäytymättömät yhteiset alueet ovat kaikkien kannalta huonoja, koska kalakantaa ei hoideta, kalastuslupia ei myydä ja kalastuksen valvontaa ei voida suorittaa. Lisäksi jokialueilla on yksityisiä vesialueita maakiinteistöihin kuuluvana alueena.

Paras ratkaisu olisi, että jokialueille muodostettaisiin osakaskunta, joka hoitaa kalakantaa sekä hallinnoi kalastusta ja ravustusta. Tilanteesta keskustellaan omistajien kanssa 27.8.2015 klo 16-18 Kangasniemen kunnantalolla. Tilaisuudessa myös päätetään miten hankkeessa edetään. Päätöksiä asioista omistajat tekevät vasta syyskuun lopussa kokouksissaan, mikäli osakkaat päättävät kutsuja omistajat koolle.

Lisätietoja:

Kalastusbiologi Teemu Hentinen, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0295 024 037

 


Alueellista tietoa