Navigointivalikko

EU-rahoitus

EU-rahoitus

Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikalla tasapainotetaan jäsenvaltioiden alueellisia eroja ja lievennetään niiden rakenneongelmia. Alue- ja rakennepolitiikka perustuu EU:n rahastoista myönnettävään tukeen, johon aina liitetään myös kansallista rahoitusta. ELY-keskus on merkittävä EU-rahoituksen myöntäjä ja alueen kehittäjä.

ELY-keskukset myöntävät tukea seuraavista rahastoista ohjelmakaudella 2021 - 2027:

  • Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 – Suomen rakennerahasto-ohjelma
  • Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto (Maaseuturahasto)
  • Euroopan meri- ja kalatalousrahasto (EMKR)

Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027  – Suomen rakennerahasto-ohjelma sisältää sekä Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahasto plussan (ESR+) toimenpiteet. Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) toimet sisällytetään erikseen ohjelmaan myöhemmin tehtävällä ohjelman muutoksella. Ohjelma koskee Manner-Suomea.

Ohjelman mukaisiin hankkeisiin haetaan rahoitusta erikseen määriteltyinä hakuaikoina. Tarkemmat tiedot hakuajoista ja hakujen sisällöistä löytyvät rakennerahastot.fi -verkkopalvelusta. Hakujen sisältö vaihtelee suuralueittain (Etelä-Suomi, Itä-Suomi, Länsi-Suomi ja Pohjois-Suomi).

Yritysten kehittämiseen myönnetään suoria yritystukia (yrityksen kehittämisavustus) ja yritysten toimintaympäristön kehittämisavustuksia. Yrityksen kehittämisavustukset ovat yritysten haettavissa jatkuvasti. Alueelliset rahoituslinjaukset ja hakuohjeet:

Yritysten toimintaympäristötukia haetaan rahoittavien viranomaisten määritteleminä hakuaikoina, joista ilmoitetaan rakennerahastot.fi –verkkopalvelussa.

Maaseuturahaston yritys- ja hanketukien sekä maatilojen investointi- ja aloitustukien haku on jatkuva, mutta hakemukset ratkaistaan hakujaksoittain. Tieto hakujaksoista löytyy kunkin alueen ELY-keskuksesta ja Leader-ryhmästä.

Yritykset, järjestöt ja muut tahot voivat hakea tukea Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Suomen toimintaohjelman 2021 - 2027 tavoitteiden mukaisiin kehittämis- ja investointihankkeisiin. Elinkeinokalatalouden investointitukien haku on pääsääntöisesti jatkuva. Maaseutu- sekä meri- ja kalatalousrahastoista tukia haetaan sähköisesti Hyrrä-järjestelmässä.

ELY-keskuksista saa lisäksi neuvontaa muista Euroopan unionin tarjoamista rahoitus- ja verkostoitumiskanavista.


Alueellista tietoa


Päivitetty: 05.06.2024