Navigointivalikko
Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2013

Sivulla on ELY-keskusten uusimmat tiedotteet, alkaen huhtikuusta 2013. Vanhemmat tiedotteet löytyvät vasemmalta kohdasta Tiedotearkisto.

Tiedotteet 2013

Porkkalaa esitetään uudeksi valtakunnalliseksi maisemaksi (Uudenmaan ELY-keskus)

Uusmaalaisilta toivotaan kommentteja aluerajauksiin

Valtakunnallisesti arvokkaiksi määritellyt maisema-alueet on tarkistettu Uudellamaalla kesän aikana. Kirkkonummen Porkkalanniemeä ja siihen liittyvää saaristoa esitetään uudeksi arvoalueeksi. Toisena mahdollisena uutena alueena tutkitaan Raaseporin Bromarvia. Uudet rajaukset ovat kommentoitavina verkossa lokakuun ajan.

Työ on osa ympäristöministeriön käynnistämää koko Suomen kattavaa inventointia. Valtioneuvosto tekee päätöksen valtakunnallisesti arvokkaista maisema-alueista kun koko Suomi on inventoitu, arviolta vuonna 2015. Edellinen päätös on kahdenkymmenen vuoden takaa.

Inventoidut alueet ovat leimallisesti maaseudun viljely- ja kulttuurimaisemia, joiden arvot ovat ihmisen aikaan saamia.

Porkkalan vahvuuksia perinteinen maalaismaisema ja ulkosaaristo

Uutena alueena esitettävän Porkkalan maisema-arvoja ovat polveilevan tien ja peltoaukeiden vaihteleva pienipiirteinen maisema, vanha kyläasutus ja kaunis ulkosaaristo.

Kulttuurisia ja maaseudun elinkeinoihin liittyviä arvoja Porkkalassa on paljon eri aikakausien kerrostumina: esihistoriallisen ajan hautaröykkiöitä, muinaiset merenkulkureitit Suomenlahden kapeimmalla kohdalla, niemennokasta lähtevä 1600-luvun postitie, suoja- ja kalastussatamat, Rönnskärin ja Kallbådan majakat sekä Porkkalan vuokra-ajan rakenteet.

Bromarvin harjualue mahdollinen toinen uusi alue Uudeltamaalta

Bromarvin ja Tenholan kulttuurimaisema on myös ehdolla valtakunnalliseksi arvoalueeksi. Toiselle salpausselälle sijoittuva alue edustaa Uudenmaan varhaisinta maanviljelyskulttuuria. Harjumaastossa olosuhteet viljelylle ovat olleet erityisen suotuisat.

Seudun kylistä, kartanoista ja tiloista useat tunnetaan jo 1300-luvulta. Salpausselkä on toiminut kulkureittinä jo vuosisatojen ajan. Harjun lakea seurailevan tien varrella sijaitsee keskiaikainen kivikirkko ja eri aikakausien kartanoita.

Suomenlinna jäämässä pois listalta?

Suomenlinnan maisemanähtävyyden poistamisesta valikoimasta keskustellaan parhaillaan. Kohteen rakennuskulttuuriarvot ovat kiistattomat, mutta alue ei kuvasta maaseudun kulttuurimaisemaa.

Suomenlinna on jo luetteloitu Unescon maailmanperintökohteeksi ja valtakunnallisesti arvokkaaksi kulttuuriympäristöksi. Maisemainventoinnin yhtenä tavoitteena on poistaa tarpeetonta päällekkäisyyttä.

Voimassa oleviin maisema-alueiden rajauksiin on tulossa tarkistuksia monin paikoin. Maisema on muuttunut rakentamisen, elinkeinotoiminnan ja umpeenkasvun myötä.

Rajauksiin on pyritty sisällyttämään kunkin arvokkaan maiseman ydinalue, kertovat maastotyöt tehneet inventoijat Matleena Muhonen ja Mari Jaakonaho Uudenmaan ELY-keskuksesta. Inventoijat muistuttavat, että rajaukset ovat suuntaa-antavia, eikä niitä ole tarkoitus tulkita pikkutarkasti.

Paikallistuntemus on arvokasta ja kommentit tervetulleita

Rajauksista pyydetään nyt uusmaalaisten asukkaiden ja vaikuttajien kommentteja. Palautetta voi antaa Uudenmaan liiton verkkosivujen karttapalvelussa lokakuun ajan.

Paikalliset asukkaat ovat olleet kiitettävän aktiivisia ja olemme saaneet yhteydenottoja pitkin kesää. Toivottavasti keskustelu jatkuu vilkkaana karttapalvelussa, toteaa Uudenmaan liiton maakunta-arkkitehti Kristiina Rinkinen.

Maanomistajat ovat kyselleet, mikä merkitys inventoinnilla on viljelylle ja maaseudun elinkeinoille.

Valtakunnallisen maisema-alueen status voi auttaa esimerkiksi maaseudun tukimuotojen kohdentamisessa näille alueille, toteaa ylitarkastaja Kirsi Hellas ELY-keskuksesta ja jatkaa, että parhaiten näistä alueista huolehditaan pitämällä ne asuttuina ja viljeltyinä.

Inventointi on tehty Uudenmaan ELY-keskuksen ja Uudenmaan liiton yhteistyönä. Työtä rahoittaa ympäristöministeriö ja se toteutetaan yhdenmukaisin perustein koko maassa. Valtioneuvoston päätöksen jälkeen tarkistetut alueet merkitään maakuntakaavoihin.

 

Lisätietoja:

Aluerajaukset kartalla: http://kartta.uudenmaanliitto.fi/maisemaInventointi/index.html

Uudenmaan inventoinnit:

Maakunta-arkkitehti Kristiina Rinkinen, Uudenmaan liitto, [email protected],  040 554 7297

Ylitarkastaja Henrik Wager, Uudenmaan ELY-keskus, [email protected],  0295 021 473.

Ylitarkastaja Kirsi Hellas, Uudenmaan ELY-keskus, [email protected],  0295 021 387

Koko maan inventoinnit: www.maaseutumaisemat.fi


Alueellista tietoa