Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Pomarkun Harjakosken säännöstelypadon kunnostus jatkuu keväällä 2019 (Satakunta, Etelä-Pohjanmaa)

Pomarkun Harjakosken säännöstelypadosta kunnostettiin noin puolet viime vuonna ja kevättulvan jälkeen kunnostustöitä on tarkoitus jatkaa. Tavoitteena on, että kunnostustyöt valmistuvat lokakuussa 2019.

Vuonna 2018 säännöstelypadon Pomarkun puoleisen ylisyöksyaukon kohdalle on rakennettu kalatie, ja puolet padon väli- ja maatuista sekä säännöstelyluukuista on kunnostettu. Myös säännöstelypadon ohjauskeskukselle johtava huoltosilta on asennettu paikoilleen. Säännöstelypadon toinen puoli pyritään kunnostamaan kesän 2019 aikana. Kunnostustyön urakoitsija toimii Oteran Oy ja kunnostuksen kustannusarvio on noin 1 500 000 euroa.

Harjakosken säännöstelypato on osa 1960-luvulla toteutettua Inhottujärven järjestelyhanketta, joka oli aikanaan pohjoismaiden suurin yhtenäinen vesistötyö. Järjestelyhankkeeseen kuului jokien perkauksia ja neljän säännöstelypadon rakentaminen. Harjakosken säännöstelypato oli näistä suurin. Järjestelyhankkeen pääasiallinen tavoite oli sen aikakauden tarpeiden mukainen viljelysmaan lisääminen ja tulvien alentaminen.

Harjakosken rakenteiden erikoistarkastuksessa vuonna 2011 havaittiin sekä ajoneuvoliikenteelle tarkoitetun sillan että säännöstelypadon betonirakenteissa selviä vaurioita. Tarkastusten perusteella päätettiin, että vanhaa patosiltaa ei korjata, vaan rakennetaan sen yläpuolelle uusi ajoneuvoliikenteelle tarkoitettu silta, joka valmistui vuonna 2016.

Säännöstelypadon peruskorjaussuunnittelu aloitettiin samalla kun uutta siltaa rakennettiin. Säännöstelypadon korjaussuunnitelma sisältää vanhan ajoneuvoliikenteelle tarkoitetun sillan kannen purkamisen, padon välitukien vahvistamisen sivu- ja yläpinnoilta uudella teräsbetonisella vaipalla (ns. mantteloinnin). Maatukien ja välitukien ylävirran puoleiset kärjet vedenalaisilta osiltaan tarkastetaan ja mantteloidaan sukellustyönä. Padon kaikki neljä tulvaluukkua kunnostetaan ja rakennetaan kalatie. Padon pohjalaatan kunto ja tulvaluukkujen pohjaterästen kunto tarkastetaan ja kunnostetaan tarvittaessa.

Suunnitelmien valmistuttua Varsinais-Suomen ELY-keskus esitti säännöstelypadon korjaamista valtakunnalliseen vesistörakenteiden perusparannusohjelmaan, jota koordinoi Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus. Maa- ja metsätalousministeriö myönsi rahoituksen ja säännöstelypadon perusparannustyöt päästiin aloittamaan keväällä 2018.

Harjakosken padon kunnostuksesta huolimatta, säännöstelypatoa on pystyttävä hoitamaan lupaehtojen mukaisesti kaikissa tilanteissa.  Kynäsjoen virtaama padon kohdalla vaihtelee välillä 1 - 200 m3/s. Harjakosken padon kunnostuksen valmistumisajankohta riippuu tulevan kesän sääolosuhteista.
 

Lisätietoja:

Varsinais-Suomen ELY-keskus:
vesitalousasiantuntija Veijo Heikkilä, puh. 0295 022 864

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus:
ryhmäpäällikkö Kim Klemola puh. 0295 027 829

Oteran Oy:
Työpäällikkö Timo Äkräs, puh. 0400 128 996

Oteran Oy:
Työmaapäällikkö Riku Vanhanen, puh. 040 5732 813


Alueellista tietoa