Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Pohjois-Savon vesitilannekatsaus 4.4.2019 (Pohjois-Savo)

Kallaveden vedenpinta Itkonniemen asteikolla on N2000+ 81,99 m, mikä on 10 cm yli ajankohdan keskimääräisen arvon. Viimeisen kuukauden aikana pinnankorkeuden muutossuunta on ollut vastakkainen keskimääräiseen nähden, kun pinta on nousut 3 cm.  Valunnan lisäys Kallaveteen laskevilla alueilla on toistaiseksi ollut pieni, historiatietoon verraten tämä on ajankohdalle tyypillistä. Havaittu pinnannousu lienee pääosin Konnuksen ja Karvion pohjapatojen ansiota. Kevään tulvaennuste on hyvin maltillinen ja säännöstelijän oletus on, että Naapuskosken ja Karvionkosken patoluukkuja ei tarvitse käyttää tänä keväänä. 

Iisalmen reitin pääaltaat Onkivesi ja Porovesi ovat säännöstely luvan mukaisesti odottamassa valunnan kasvua. Pinnankorkeuden kautta tarkasteltuna nyt ei ole perusteita pintojen alentamiselle ennen virtaamien kasvua. Poroveden säännöstelykäytäntöön saattaa jonkin verran vaikuttaa Nerohvirran patoluukkujen korjaus, joka on alkamassa ensi viikolla. Patoluukut käytetään tulvavirtaaman aikana konepajalla huollossa ja tästä aiheutuu muutoksia juoksutuskäytäntöön. Maanantaina 8.4. tapahtuu huomattava virtaaman lisäys Nerohvirrassa, kun ensimmäiset luukut viedään konepajalle. Juoksutuksen lisäystä viivytetään säiden salliessa viikonlopun yli. Vesiluvan säännöksiä noudatetaan remontista huolimatta. 

Kiuruvesi on hieman kesätasoa alempana, mutta huomattavan kevätkuopan tekoa ei ole näköpiirissä, koska ennustettu tulvahuippu on Kiuruveden olosuhteisiin nähden matala.  Juoksutusta lisäämällä reagoidaan kevään etenemiseen.

Varkauden alapuolella likimain Saimaan tasossa olevan Haukiveden pinta on kääntynyt nousuun. Pinta on nyt 8 cm ajankohdan keskimääräistä tasoa alempana lukemassa N2000+ 75,86, mutta 3 cm ylempänä kuin kuukausi sitten. Vesistöennuste odottaa Haukiveden pinnan nousevan noin puoli metriä kesäkuun loppuun mennessä.

Nilsiän reitillä Syvärin ja Vuotjärven pinnat ovat todennäköisesti lähellä kevään alimpia korkeuksia. Pinnat on säilytetty keskimääräistä korkeammalla, koska tulovirtaamaennuste on huomattavasti viimevuotista pienempi.  Juojärvenkin pinta on ajankohdan pitkäaikaiskeskiarvoa ylempänä, mutta säännöstelylupa edellyttää vielä pinnan laskua.

Säännöstelemättömällä Rautalammin reitillä Pielaveden Iisveden ja Hankaveden pinnat ovat vasta heräämässä nousuun. Hankaveden pinta tosin nousi 10 cm Tyyrinvirran väliaikaisen padon purkamisen seurauksena, mutta on sittemmin pysynyt ennallaan. Etelästä pohjoiseen virtaava Suontee on ainoana järvenä ajankohdan keskiarvotasolla. Konneveden korkeudet ovat nousseet 3 cm. Koko reitillä Suonteeta lukuun ottamatta ollaan noin 15 cm alle ajankohdan keskiarvon.

Pohjavesihavaintopaikoilla vesivarastot ovat vieläkin vähissä. Uuden pohjaveden muodostuminen näyttää alkaneen, koska automaattimittareiden havainnot ovat jo kasvaneet muutaman sentin, vaikka lämpötilahavainnot ovat vielä laskevia.  

Jäätilanne

Järvien jäätilanne on tilastojen valossa keskimääräinen, Pohjois-Savon virallisilla jäähavaintopaikoilla on mitattu 49-58 cm jäänpaksuudet 5 päivää sitten. Nyt pakkasviikolla pintakerros on riittävä jalankulkuun. Vaikka selkävedet ovat noin reilusti jäässä, jääpeitteen oheneminen on paikoin jo selkeästi alkanut ja virtapaikat ovat jopa kokonaan sulia. Säännöstelypatojen avaaminen nopeuttaa jäiden heikkenemistä.

Lumen vesiarvo on lähes koko Pohjois-Savossa vähintään 100 mm, maakunnan etelä ja länsiosissa tuo on jopa tavanomaista enemmän.  Eniten lunta on Koillis-Savosta Kajaanin suuntaan ulottuvalla selänteellä, jossa lukemat ovat 150-180 mm.  

 

Lisätietoja

Vesitalousasiantuntija Ilkka Maksimainen, Pohjois-Savon elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus, puh 0295 026 823, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi


Alueellista tietoa